EU-richtlijn raakt amateurs

wifi

wifiVolgens het internet-blog Netzpolitik.org kan de binnenkort in werking tredende Europese richtlijn 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) ook van invloed zijn op de radio amateur wereld.

 

 

Die nieuwe EU-richtlijn regelt de certificering van radio apparatuur voor de Europese markt. Fabrikanten en exploitanten van apparatuur die radiosignalen uitzenden en ontvangen, moeten in de toekomst voorkomen dat niet gecertificeerde software op dit soort apparaten gebruikt wordt. Deze regeling kan ook zendamateurs raken die Hamnet gebruiken met gemodificeerde WLAN-routers.

De Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) vervangt richtlijn 1999/5/EG vanaf 13 juni 2017. Dus moeten de lidstaten deze richtlijn vanaf 13 juni 2017 toepassen. In artikel 3 paragraaf 3 van de richtlijn staat:

"Radio-apparatuur in bepaalde categorieën of klassen moet zodanig geconstrueerd zijn zodat ze voldoen aan de volgende basisvereisten: Ze ondersteunen bepaalde functies waarmee gegarandeerd wordt dat alleen die software geladen kan worden die de conformiteit (typegoedkeuring) van de software in combinatie met het apparaat kan aantonen."

Hoewel er een uitzondering gemaakt wordt voor radio amateurs, geldt die alleen voor apparatuur die specifiek voor radio amateurs bedoeld is (anders zou je de firmware van je icom 7300 niet eens mogen updaten…). Theoretisch zou je in de problemen kunnen komen als je omgekatte WLAN routen storing veroorzaakt doordat je er andere software ingeladen hebt.