Nieuwe frequenties voor WSPR, JT65, JT9 en FT8

Stukkie spectrum

Stukkie spectrumSinds enige weken is er een prerelease canditate van de WSJT-X software beschikbaar (WSJT-X 1.8.0 rc1). Als je daar naar de voorgestelde frequenties kijkt (de zogenaamde "default"-frequenties, gespecificeerd als 'dial frequency' / USB; de echte zendfrequenties liggen hoger!), dan valt op dat daar een afwijking zit ten opzichte van de tot nu toe gebruikte frequenties. Dat geldt alleen voor de modes WSPR, JT65, JT9 en de nieuwe populaire digimode FT8.

 

Dat betreft vooral de frequenties in de 160m- en 80m-band:

  • WSPR – was 3592,6 kHz; nu: 3572,6 kHz
  • JT65 – was 3576 kHz; nu: 3570 kHz
  • JT9 – was 1840 kHz; nu: 1839 kHz
  • JT9 – was 3578 kHz; nu: 3572 kHz

Nieuw zijn ook de volgende FT8 frequenties: 1840, 3573, 7074, 10136, 14074, 18100, 21074, 24915 en 28074 kHz.

Met deze met de geplande invoering van WSJT-X v1.8 samenvallende veranderingen moet het voor o.a. Japanse amateurs mogelijk worden om aan het wereldwijde verkeer in deze digitale modi deel te nemen. Japanse amateurs hebben die mogelijkheid heel lang niet gehad, vanwege de beperkingen in hun bandplan.

Hoewel de nieuwste WSJT-X v1.8.0 RC1 beta-versie de nieuwe frequenties aangeeft, zullen tot de officiële release van de 1.8.0 versie (General Availability (GA) Version) de "oude", tot nu toe geldende frequenties gebruikt worden. Zodra het zover is, zullen de nieuwe frequenties in de wereldwijde media onder de aandacht gebracht worden.

Tip

Bij digimodes worden als frequenties nog altijd de zogenaamde "dial frequencies" aangegeven. Er wordt in USB uitgezonden, en USB refereert aan de onderdrukte draaggolf. Bij WSPR bijvoorbeeld liggen de door de geluidskaart geproduceerde tonen 1400…1600 Hz hoger, en effectief liggen de zendfrequenties bij een "dial frequency" van 3572,6 kHz dan op 3574,0 – 3574,2 kHz.