Elektrische auto’s grotere bedreiging voor de hobby dan PLC

models_white_wall_2x

models_white_wall_2xJa, dat is nogal een uitspraak. Afkomstig van de Zuid-Afrikaanse amateurvereniging SARL, die zegt dat elektrische auto's, of eigenlijk de laadstations daarvan, een grotere bedreiging zijn voor amateur radio dan Power Line Telecommunication (PLT), ook wel bekend als Broadband Powerline (BPL) of Power Line Communication (PLC)

 

Het sluimerende probleem is uitgebreid besproken tijdens de IARU EMC comité meeting vorige week maandag. Momenteel is er geen consensus tussen de diverse instanties zoals ETSI, CEPT, CIPR en ITU over de storingslimieten.

Een van de problemen waar het comité tegenaan liep was dat de delegaties die dat soort vergaderingen bijwonen niet noodzakelijkerwijs mensen zijn die ervaring hebben met radio en telecommunicatie maar meer geïnteresseerd zijn in hoe snel de accu's van elektrische auto's geladen kunnen worden. Dit is een van de aspecten die besproken zullen worden tijdens de IARU Regio 1 meeting met de oproep om de landelijke verenigingen in gesprek te laten gaan met de keuringsinstanties.

De SARL heeft ook zitting in het TC73 comité van de SABS waarin EMC en EMI zaken behandeld worden. De vertegenwoordiger van de SARL, Hans van de Groenendaal, zal het onderwerp ook op de agenda zetten van Werkgroep 5 van de TC73 die in de komende twee maanden bij elkaar komt.

Momenteel zijn er in Zuid-Afrika nog niet zoveel elektrische auto's, maar dat gaat zeer waarschijnlijk de komende 5 jaar wel veranderen. De SARL denkt dat nu actie ondernemen in de toekomst een hoop hoofdbrekens kan voorkomen. "We moeten ervoor zorgen dat Zuid-Afrikaanse delegaties die aan internationale vergaderingen deelnemen volledig geïnformeerd zijn over de situatie", zegt ZS6AKV. En dat geldt natuurlijk voor elke amateurvereniging…