Nieuwe licentie-afspraken voor Tunesië

tunesischevlag

tunesischevlagAmateur radio is door het Tunesische regime altijd met enige argwaan bekeken, en daarom hadden alleen een handjevol organisaties toestemming om een clubstation te hebben. Individuele machtigingen waren over het algemeen niet verkrijgbaar. Diverse pogingen om een amateur radio vereniging op te richten liepen op niets uit.

 

 

Na de Jasmijnse Revolutie in 2011 heeft deTunesische jeugd hun eigen vereniging opgericht met de naam ARAT. De overheid erkent deze club als een officiële vereniging onder de Tunesische wet. Later zijn er nog andere radio verenigingen opgericht. Na een bijeenkomst tijdens de 2014 IARU-R1 Conferentie werd ARAT geaccepteerd als de IARU Member society voor Tunesië.

De grootste uitdaging voor ARAT was om het Tunesische AT ervan te overtuigen om ook individuele vergunningen af te geven aan radio amateurs, zoals dat in andere landen in de wereld gebeurt. Hoewel de club activiteiten succesvol waren, wilden een aantal mensen toch graag eigen stations thuis hebben.
Sinds haar oprichting in 2011 heeft ARAT een goede relatie opgebouwd met het National Agency of Frequencies (ANF) en het Ministerie van Telecommunicatie. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest om de voordelen van de hobby uit te leggen.

ARAT heeft een concept licentie systeem voorgesteld. Dit concept is tevens besproken met ASTRA (een andere vereniging in Tunesië). ARAT heeft ook meegedaan aan een publieksonderzoek dat door het ANF georganiseerd was en meegewerkt om ervoor te zorgen dat de procedures voor een machtiging zo eenvoudig mogelijk worden met een maximum aan privileges voor de toekomstige aanvragers.

Er zijn een aantal personele wijzigingen geweest op de ministeries, waardoor het een paar keer noodzakelijk was om discussies opnieuw te starten. Het amateur radio dossier loopt over 3 ministeries: Telecommunicatie, Defensie en Binnenlandse Zaken. In een land waar recent een aantal terroristische aanslagen hebben plaatsgevonden, hebben de laatste twee de grootste invloed op het nemen van beslissingen. IARU heeft ARAT ondersteund door brieven te sturen naar deze belanghebbende partijen.

En gelukkig hebben al deze inspanningen ertoe geleid dat het Ministerie van Telecommunicatie in september 2017 een decreet heeft uitgevaardigd waarmee amateur radio activiteiten ontplooid kunnen worden in Tunesië. Het decreet is gepubliceerd in het Official Journal of the Tunisian Republic 2017-3215

Dus nu is het voor Tunesische amateurs mogelijk om een examen aan te vragen en een eigen machtiging te verkrijgen. Voor degenen die al een buitenlandse machtiging hebben (7 ARAT leden) wordt een machtiging afgegeven zonder dat er opnieuw examen gedaan hoeft te worden. Buitenlanders die in Tunesië verblijven kunnen ook een machtiging aanvragen.

ARAT bedankt Minister Anouar Maarouf, het Tunesische AT en allen die aan het bereiken van deze mijlpaal hebben bijgedragen (Hans PB2T, Tim VE6SH, Don G3BJ, Faisal 9K2RR… en vele anderen).