Amerika op 630/2200m

Stukkie spectrum

Stukkie spectrumHet Amerikaanse AT, FCC, heeft aangekondigd dat het Office of Management and Budget voor de komende 3 jaar Amateur Radio toestaat in twee nieuwe banden — 630 meter (472-479 kHz) en 2200 meter (135.7-137.8 kHz). Voordat een amateur een van de twee banden mag gebruiken, moet hij het gebruik wel van tevoren melden aan de Utilities Technology Council. Als de UTC niet binnen 30 dagen reageert, mag de band gebruikt worden.

 

Dat je niet denkt, kom, de condities zijn goed vanavond, ik ga eens op 630m werken. "Amateur stations mogen na een periode van 30 dagen na aanmelding gebruik maken van de band, tenzij de UTC het station laat weten dat zijn vaste opstelling binnen 1 kilometer gelegen is van een Power Line Carrier (PLC) systeem dat op dezelfde of overlappende frequenties werkt," zegt de FCC. PLC systemen zijn ongelicenseerd. "Deze aanmeldingsverplichting zorgt ervoor dat amateurs die op 630 of 2200 meter willen werken op een minimum afstand van PLC transportverbindingen liggen, wat helpt om het gezamelijk gebruik van de banden door amateurs en PLC diensten mogelijk te maken en te promoten."

De 630-Meter Experiment Coördinator van de ARRL, Fritz Raab, W1FR, adviseert radio amateurs die van de banden gebruik willen maken om de publicatie "to understand frequencies, power limitations, and operating modes permitted" te lezen, uitgegeven door de federale overheid. Lid van de experimenteergroep Ed Cole, KL7UW, heeft al gewerkt als WD2XSH/45 met 100 W in een 13 × 37 meter base-loaded inverted L antenne, wat ongeveer 3 W ERP oplevert. In een bericht aan de Topband Reflector zegt Eric Tichansky, NO3M, dat hij tijdens zijn werk als lid van de experimenteergroep van de ARRL "veel cross-country QSOs met QRP vermogen" gemaakt heeft, gebruik makend van een 20 meter hoge top-loaded vertical die gebruik maakt van het radialennet van zijn 160-meter antenne. De website over antennes van N6LF, http://www.antennasbyn6lf.com/ geeft je meer informatie.