Voorzichtig met digitale modes over satellieten

satelliet

satellietEen verslag in de ANS-288 bespreekt een experiment waarbij er met de mode WSJT-X FT8 gewerkt werd via een satelliet. Gebruikers van satellieten hebben de afgelopen week meer ervaring opgedaan met deze mode.

 

 

Als gevolg van de waarnemingen die gedaan zijn worden andere potentiële gebruikers van modes FT8 of MSK144 die via satellieten willen werken, aangeraden om enige voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van deze modes en zo mogelijk deze modes helemaal niet te gebruiken, vanwege de ontstane problemen.

Dave, KG5CCI schreef: "Ik had grote problemen om in de transponder te komen. De satelliet ging zowat recht over, en de 3W-4W die normaal genoeg is om de satelliet te bereiken, had nauwelijks effect. Ik merkte ook dat het op en af was, waarbij het op sommige momenten makkelijk was om binnen te komen, en op andere momenten zo goed als onmogelijk. Er stonden ook ruisbulten over de hele transponder, die een beetje digitaal klonken, maar ik kon ze niet plaatsen." Verder onderzoek onthulde dat een MSK144 signaal in de transponder doorlaatband de problemen veroorzaakte.

Matthew, NJ4Y zegt daarover: "Experimenteren is geen probleem, teveel vermogen wel. Dat is al erg in SSB, nog erger in CW, en catastrofaal met constant duty cycle modes zoals FT8."

Om goed te begrijpen wat er dan mis gaat, wordt lezers aangeraden om een amsat-bulletin-board draadje te volgen op:
http://www.amsat.org/pipermail/amsat-bb/2017-October/064896.html

Je moet begrijpen dat een transponder lineair is. Dat betekent dat 10uW in, bijvoorbeeld 100mW uit betekent. 100uW in wordt dan 1W uit. Maar er zit een beperking aan het vermogen van een satelliet transponder. 100mW in (1000x zoveel als 100uW) betekent niet dat er dan 1kW uit de satelliet komt. Je stuurt de zender dus in de verzadiging, en als het even tegen zit block je ook nog eens de ontvanger. De kunst is om zoveel vemogen uit te sturen dat de satelliet je goed boven de ruis weer uitzendt. 40W FT8 in een 12 elements yagi op een satelliet richten jaagt de transponder volledig over zijn grenzen, waardoor niemand er meer iets overheen krijgt. Wees dus altijd bescheiden met vermogen als je via satellieten verbinding wil maken.