IARU boekt voortgang met 50MHz toewijzing voor regio 1

iaru

iaruDe IARU heeft een verklaring uitgegeven over de voortgang met betrekking tot het verkrijgen van een 50 MHz toewijzing voor de amateurdienst (maar niet voor de Amateur Satelliet dienst) in Regio 1

 

 

Er is grote vooruitgang geboekt in de voorbereidingen voor de World Radiocommunication Conference in 2019 (WRC-19) tijdens een twee weken durende vergadering die plaatsvond bij de International Telecommunication Union (ITU) in Genève in november 2017. Maar er is nog een hoop te doen voordat de zorgen van de AT's van de diverse landen en die van de spectrum gebruikers zijn weggenomen. Het team dat de IARU vertegenwoordigt in Working Party (WP, werkgroep) 5A van de ITU Radiocommunication Sector (ITU-R) bestaat uit amateurs uit Australië, Brazilië, Canada, Duitsland, Ierland, Japan, Noorwegen, Nederland, Engeland en Amerika.

Voor de IARU lag de nadruk op het WRC-19 agendapunt dat overweegt om in Regio 1 de band van 50 tot 54 MHz aan de radio amateurs toe te wijzen, zoals dat nu al geldt voor Regio's 2 en 3. De huidige, voornamelijk secondaire, toewijzing van 50-52 MHz in de meeste Europese landen is een regionale overeenkomst. Tijdens de vergadering werden documenten van de IARU, Frankrijk, de Russische Federatie en Zwitserland in overweging genomen met de volgende tussenstand:

• Er is in grote lijnen overeenstemming over de tekst die de technische basis gaat vormen voor discussies over de toegang tot 50-54 MHz voor Radio Amateurs in Regio 1.

• Er is door de IARU een methode voorgesteld voor het berekenen van de bandbreedte behoefte voor radio amateurs in het 50-54 MHz spectrum en sommige AT's hebben daar al mee ingestemd. Er is echter meer informatie nodig voor het onderbouwen van de gevraagde hoeveelheid bandbreedte.

• Voor het uitwisselen van onderzoeken, in het bijzonder met betrekking tot de land mobiele diensten en radiolocatie toepassingen in het 50-54 MHz spectrum, moet een door alle partijen geaccepteerd propagatiemodel vastgesteld worden.

• Er zijn geen zwaarwegende bezwaren meer voor het delen van de band met televisie-uitzendingen in het spectrum 50-54 MHz in Regio 1, mits er een tijdgebonden veldsterktelimiet vastgesteld wordt.

Naast de toewijzing voor amateurs in Regio 1 in het 50 MHz gebied zijn andere speerpunten voor de amateurs tijdens de WRC-19 de bescherming van de primaire toewijzingen aan amateurs op 24 GHz en 47 GHz en het minimaliseren van mogelijke storing veroorzaakt door draadloze laders voor elektrische auto's.

Aansluitend op de vergadering van Werkgroep 5A en andere vergaderingen die verband hielden met het werk van ITU-R Study Group 5, heeft de ITU gelegenheid geboden voor de eerste van drie geplande interregionale Workshops ter voorbereiding van de WRC-19. De plaatsvervangend voorzitter van de IARU Ole Garpestad, LA2RR, die ook bij de WP 5A vergadering aanwezig was, vertegenwoordigde de IARU tijdens de workshop om te vernemen wat de voortgang was van de regionale AT's.