Ofcom publiceert amateurstatistieken

ofcom

OfcomStatistieken die vrijgegeven zijn door het Engelse AT, Ofcom, laten zien dat de radio amateur populatie in Engeland met ongeveer 10% gegroeid is over de afgelopen 5 jaar. Eind augustus 2017 waren er 52.195 Full gelicenseerden, 9.739 Intermediate gelicenseerden en 22.649 Foundation gelicenseerden.

 

De recente cijfers zijn vrijgegeven na een WOB verzoek door Peter Bowyer, G4MJS, en beslaan de periode van juni 2010 tot augustus 2017.

De statistieken laten ook 803 Reciprocal licenties zien in juni 2016. Bezoekers van overzee (voor Engeland zijn dat zo ongeveer alle niet-ingezetenen natuurlijk, want het is een eiland) hebben geen Reciprocal licentie nodig als ze Engeland voor minder dan 3 maanden bezoeken vanuit een CEPT T/R 61-01 land zoals Amerika, Canada, Australië, Nieuw Zeeland of Europese CEPT landen. Ofcom gaf eerder nog roepnamen uit aan Reciprocal licentiehouders die niet te onderscheiden waren van Full licentie roepnamen, maar Ofcom gebruikt nu de term “Full (Temporary Reciprocal) Licence.”

In antwoord op een WOB verzoek van Derek Flewin, 2W0FLW, voor een lijst van beschikbare (niet toegewezen) roepnamen, antwoordde Ofcom: “We houden geen lijst meer bij van beschikbare roepnamen, omdat we nu een systeem gebruiken dat op verzoek willekeurige roepnamen uitgeeft.”

In Nederland zit er een dalende lijn in het aantal amateurs. Op 31 december 2015 waren er nog 12909, een jaar later waren dat er nog 12566 en de stand van 27 november 2017 is 12492. Dat is iets vertekend omdat de eerste twee cijfers afgeleid zijn van de roepletterlijst voor radiozendamateurs zoals die toen nog op de site van het AT te vinden waren, en het laatste getal is een afgeleide van wat het AT nu via de interface op de website ter beschikking stelt en daar zitten wat gaten in. Feitelijk is het aantal amateurs daarmee in 2017 ongeveer gelijk gebleven, na een daling van 2,7% tussen 2015 en 2016.