Anti-telefoonwet in Zweden raakt ook amateurs

Zweedse vlag

Zweedse vlagDe Zweedse nationale amateur radio vereniging, de SSA, heeft een brief geschreven aan de regering om erop te wijzen dat nieuwe wetgeving met betrekking tot bellen tijdens het rijden ongewenste effecten kan hebben op radio amateurs.

 

 

In een brief aan het Ministerie van Voedsel en Transport vraagt de SSA aandacht voor het feit dat de verwoording van de nieuwe wettekst ongewenste gevolgen kan hebben, niet alleen voor radio amateurs maar voor de hele transport industrie.

SSA is van mening dat de nieuwe wet zodanig geformuleerd moet worden dat het duidelijk is dat het verbod niet geldt voor handmicrofoons die verbonden zijn met een in het voertuig gemonteerde radio t.b.v. communicatie.

De hele brief staat hier:
http://www.ssa.se/download/sektioner/iaru-myndighet/ovrigt/SSA_20180219.pdf

(ff door Google Translate trekken)