Ministerie van EZ overweegt invoeren stralingsnormen voor 5G-netwerken

De overheid kijkt of het nodig is om stralingsnormen vast te leggen voor mobiele antennes. Reden hiervoor is de toename van het aantal antenne-installaties voor mobiele netwerken.

 

 

Nederland is één van de weinige landen in de Europese Unie waar geen normen zijn vastgelegd voor de hoeveelheid elektromagnetische straling rondom antenne's. Veel andere EU-lidstaten hanteren Europese normen of hebben zelfs nog strengere regelgeving. In Brussel klagen aanbieders zoals Telenet zelfs over de de strenge normen die de uitrol van nieuwe mobiele netwerken beperken.

EZK overweegt stralingsnorm

Met de komst van 5G-netwerken en de daarmee samenhangende verwachte groei in het aantal antennes in Nederland, overweegt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nu ook een stralingsnorm vast te gaan stellen voor Nederland, zo schrijft het AD. Volgens het Antennebureau stonden er 45.165 antenne-installaties in Nederland eind februari, waaronder ruim 16.700 voor LTE. 

Afgelopen jaren zijn al honderden onderzoeken gedaan naar de gevolgen van straling die mobiele netwerken genereren. Toch is nog steeds geen eenduidig antwoord op de vraag of elektromagnetische straling schadelijk is voor de gezondheid of niet. Er is daarnaast nog maar weinig bekend over de gevolgen op lange termijn. 

Flinke toename stralingsintensiteit

Met de komst van 5G-netwerken zal de 'stralingsintensiteit' alsmede het aantal antennes in Nederland flink toenemen. Een 5G netwerk wordt niet alleen opgebouwd middels een macro-netwerk met grote zendmasten met een groot bereik, maar ook met micro antennes in bijvoorbeeld lantaarnpalen en bushokjes. 

Hoewel deze kleine antennes minder vermogen hebben, neemt de stralingsintensiteit wel toe. Door stralingsnormen vast te gaan stellen, hoopt heEZK alle eventuele risico's voor de volksgezondheid weg te nemen.