Canadese 100W toewijzing op 60m

60m

60mCanada heeft haar National Frequency Allocation Table (frequentie toewijzingstabel) aangepast, en daarin staat een nieuwe 100 Watt ERP toewijzing voor 5351.5-5366.5 kHz (WRC-15), maar amateurs hebben nog geen toestemming om de band ook daadwerkelijk te gebruiken.

 

 

De nieuwe frequentietabel zegt:

C21 (CAN-18) Amateur service operators mogen zenden in de frequentieband 5.351,5-5.366,5 kHz en op de volgende vier centrale frequenties: 5.332 kHz, 5.348 kHz, 5.373 kHz en 5.405 kHz. Amateur stations mogen werken met een maximum effectief uitgestraald vermogen van 100 W PEP op elk kanaal met als beperking de volgende modes en frequentiebeperkingen: telefonie (2K80J3E), data (2K80J2D), RTTY (60H0J2B) en CW (150HA1A). Het getal voor de mode is de maximale bandbreedte, dus 2K80J3E betekent SSB met een maximale bandbreedte van 2,8kHz. Geen enkele uitzending mag een grotere bandbreedte hebben dan die 2,8 kHz. Dat is anders niet in overeenstemming met internationale frequentietoewijzingen.

Canadese amateurs mogen geen storing veroorzaken aan vaste en mobiele diensten in Canada of in andere landen en, als er toch storing ontstaat, moet het amateurstation de uitzendingen staken.
De amateurs in Canada mogen geen beroep doen op bescherming tegen storing door de vaste en/of mobiele diensten uit andere landen.

De frequentietabel is in PDF te downloaden van:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf10759.html

Een grafische spectrum toewijzingstabel vind je op:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/vwapj/2014_Canadian_Radio_Spectrum_Chart.pdf/$file/2014_Canadian_Radio_Spectrum_Chart.pdf