Extra frequenties voor Ierland

Ierse vlag

Ierse vlagIn december 2015 publiceerde ComReg (het Ierse AT) een voorstel voor de Radio spectrum Management Strategie voor 2016-2018. De Ierse amateurvereniging antwoordde daarop met een uitgebreide aanvulling op dit voorstel en een samenvatting daarvan werd gepubliceerd in de maart 2016 uitgave van Echo Ireland.

 

In juni 2016 publiceerde ComReg de definitieve Radio Spectrum Management Strategie voor 2016-2018 en gaf aan om wat extra spectrum ter beschikking te willen stellen aan radio amateurs. En nu is het zover en het resultaat is in lijn met de verzoeken die de Ierse amateurvereniging had ingediend.

De 70 MHz band is uitgebreid van 69.9 MHz tot 70.5 MHz. Dat is een toename van 275kHz ten opzichte van de bestaande band van 70.125 tot 70.450 MHz en dat is het hele spectrum dat volgens de European Common Allocations table aan amateurs toegewezen mag worden.

En dan een bijzondere: alle modes inclusief digimodes zijn op secundaire basis toegewezen van 30 tot 49 MHz en van 54 tot 69.9 MHz. Deze laatste band omvat ook digitale televisie naast alle andere modes. Deze nieuwe frequentie banden staan vermeld naast alle andere beschikbare banden die beschikbaar zijn voor radio amateurs in de Annex 1 van een recentelijk aangepaste versie van de Amateur Station Licence Guidelines document ComReg 09/45 R4 (zeg maar het bandplan) welke beschikbaar is op de ComReg website.

De nieuwe banden in het 40 MHz en 60 MHz gebied zullen, naast andere zaken, plaats gaan bieden aan moderne typen bakens en ook het bestaande 70MHz baken op 70.130 MHz zal naar het deel van de band verplaatst worden dat bestemd is voor bakens.

De IRTS (de Ierse radio vereniging Irish Radio Transmitters Society) gaat een lokaal bandplan maken voor deze twee banden in overleg met landen die al toewijzingen hebben op deze frequenties, en de IARU.

De amateurvereniging is ComReg dankbaar voor het op secundaire basis vrijgeven van dit uitgebreide stuk spectrum aan de radio amateurs.