Wijziging frequenties draadloze microfoons

AT-logo

AT-logoVanaf 1 januari 2020 vinden er wijzigingen plaats in de frequenties die zijn toegestaan voor gebruik van draadloze microfoons in de UHF-omroepband. Deze veranderingen zijn het gevolg van de bestemmingswijziging van de 700 MHz band in heel Europa.

 

De 700 MHz-band loopt van 694 MHz tot 790 MHz. De 700 MHz band krijgt per 1 januari 2020 de bestemming ‘mobiele communicatie’. Deze band wordt ingezet voor mobiele breedband voor smartphones, tablets, laptops, enzovoorts. Daarom zal het grootste deel van deze frequentieband na 1 januari 2020 niet meer beschikbaar zijn voor draadloze microfoons.

De bestemmingswijziging heeft gevolgen voor het frequentiebereik 614-791 MHz. Door het snelgroeiende draadloze breedbandverkeer en het toenemende economische, industriële en sociale belang van de digitale economie, is het noodzakelijk de capaciteit van draadloze netwerken uit te breiden. De 700 MHz-band biedt extra capaciteit en universele dekking door wereldwijde harmonisatie, zoals afgesproken tijdens de World Radio Conference in 2015. In de brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer lees je meer over het beschikbaar stellen van de 700 MHz band per 1 januari 2020 voor mobiele breedbandtoepassingen (4G/5G). Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben bekendgemaakt dat alle lidstaten worden verplicht om gebruik van mobiele breedbandtoepassingen in de 700 MHz band vanaf uiterlijk 30 juni 2020 toe te staan.

Wat het exact betekent voor de draadloze microfoonfrequenties vind je op dit overzicht van het Agentschap Telecom. En deze tabel toont alle toegestane frequenties met bijbehorende vermogens. Leuk om te zien dat je een draadloze microfoon mag gebruiken in het gebied van 97,5-108MHz van de FM omroepband, maar wel met 50nW. Dat betekent in de praktijk dat je je oscillator in koperfolie moet wikkelen, want die straalt al gauw harder dan 50nW (dat is iets minder dan 1,6mV in 50 Ohm). Maar het mag wél…