Justitie & Veiligheid: C2000 loopt niet op laatste benen

C2000

c2000Het ministerie van Justitie en Veiligheid herkent zich niet in een uitzending van tv-programma Zembla op 16 mei over communicatiesysteem C2000. Volgens Zembla loopt het systeem op zijn laatste benen, maar blijft de vervanging telkens uitgesteld worden omdat er gekozen is voor de goedkoopste aanbieders van een nieuw systeem.

 

Het C2000 systeem is volgens een reactie van V&J een stabiel en betrouwbaar gesloten netwerk voor de mobiele communicatie van de hulpdiensten. Het functioneert naar tevredenheid van de hulpdiensten en het ministerie. Wel is het systeem aan vervanging toe omdat het einde van de technische levensduur in zicht is.

Ook erkent het ministerie de door Zembla genoemde vertraging bij de invoering van het nieuwe systeem. Een deel van de reactie van V&J is een herhaling van wat het ministerie begin mei aan de Tweede Kamer meldde: de invoering in diverse fases van het nieuwe systeem neemt meer tijd in beslag dan verwacht en de kosten vallen hoger uit.

Wat Zembla stelt

C2000 voor hulp- en nooddiensten zoals politie, brandweer en ambulances, loopt volgens Zembla op zijn laatste benen. Het is 14 jaar oud en wordt met veel kunst- en vliegwerk in de lucht gehouden. Veel reserve-onderdelen zijn niet of nauwelijks meer verkrijgbaar. Volgens diverse bronnen die in de uitzending aan het woord komen, is er bij de 85.000 gebruikers niet veel vertrouwen meer in het netwerk. 

Een nieuwe communicatiesysteem zou vorig jaar al geactiveerd moeten worden, maar de invoering heeft grote vertraging opgelopen. Zembla heeft het over een 'systeem in blessuretijd'. Deskundigen houden hun hart vast bij een grote calamiteit, een terreuraanslag of een vliegramp. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid koos bij de aanbesteding van het complexe project voor de goedkoopste aanbieder, maar betaalt nu volgens Zembla een hoge prijs. Twee bedrijven die claimden de 'bewezen technologie' in huis te hebben, krijgen het maar niet voor elkaar. 'Intussen durft niemand meer een datum te noemen waarop het nieuwe netwerk echt de lucht in gaat', aldus Zembla over dit 'klassieke Haagse drama.'

Wat J&V stelt

J&V schrijft in zijn reactie dat er sinds 2015 gewerkt wordt aan de vernieuwing van het systeem, dat in 2019 wordt afgerond. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de hulpverleningsdiensten. Het traject is momenteel als volgt:

  • Het nieuwe C2000-netwerk is de afgelopen maanden grotendeels opgebouwd terwijl het huidige netwerk in bedrijf is en blijft. 
  • In de zomer van 2018 wordt het nieuwe alarmeringsnetwerk (P2000) in gebruik genomen. 
  • Het spraaknetwerk (T2000 voor portofoons en mobilofoons) wordt volgens de huidige planning in het najaar vervangen. 
  • In 2019 wordt de radiobediening in alle meldkamers vervangen.

Het huidige systeem is volgens J&V stabiel en laat geen significant hoger aantal storingen zien dan in de afgelopen jaren, blijkt uit recente analyses in opdracht van het ministerie. Voor veiligheid van hulpverleners en continuïteit van de communicatie zijn maatregelen getroffen. De radiodekking van 97,8 procent zou tot de hoogste in Europa behoren. Om gaten op te vullen zijn de afgelopen jaren 75 masten bijgeplaatst.

Vertraging door uitstel migratie

J&V erkent wel dat de invoering van het nieuwe systeem vertraging heeft opgelopen. Het ministerie besloot in de zomer van 2017 de migratie uit te stellen toen bleek dat de leveranciers pas later konden opleveren en de tijd voor zorgvuldige ingebruikname en testen van het systeem te kort werd. ‘De overgang vindt pas plaats als gegarandeerd is dat hulpverleners ermee kunnen werken.’

Over de gekozen aanbieders stelt V&J: De levering van het nieuwe C2000 is na een Europese aanbesteding gegund aan een drietal leveranciers: Hytera Mobilfunk GmbH, 2Way en Eurofunk. De procedures die bij een aanbesteding horen zijn zorgvuldig gevolgd. Het systeem zelf is en blijft eigendom van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

C2000 werkt bij grote calamiteiten

V&J geeft aan dat het C2000-netwerk is toegerust om ook bij grote calamiteiten als terrorisme de hulpdiensten te ondersteunen. In 2016 zijn voorzorgsmaatregelen getroffen in verband met de verhoogde terrorismedreiging. 

Omdat op basis van ervaring in het buitenland blijkt dat elk systeem bij een calamiteit overbelast kan worden, zijn de procedures aangescherpt. Om tijdens het zogeheten ‘gouden uur’ (het eerste uur na een groot incident) ongestoorde communicatie maximaal te garanderen krijgen de primaire gebruikers van het systeem voorrang: politie, brandweer, ambulancediensten en het ministerie van Defensie.