Mogelijke boete van $2.800.000 voor Hobbyking

FCC logo

FCC logoNa een klacht van de Amerikaanse amateurvereniging ARRL, ingediend bij het Amerikaanse AT, de FCC, wil laatstgenoemde nu aan drone-onderdelenleverancier Hobbyking een boete opleggen van $2.800.000 wegens het in de markt zetten van niet goedgekeurde zendapparatuur voor geluids- en beeldverbindingen vanuit drones.

 

 

"Het Bureau Handhaving heeft eerder al een Citation gestuurd naar HobbyKing om ze te wijzen op hun verplichtingen en heeft verordonneerd om te stoppen met het in de markt zetten van apparaten die niet aan de regelgeving voldoen," zegt de FCC in een Notice of Apparent Liability (NAL, een voorlopige aansprakelijkheidsstelling). "Daarnaast heeft het Bureau Handhaving nog een Citation naar HobbyKing gestuurd vanwege het niet voldoen aan het volledig beantwoorden van een Letter of Inquiry (informatieverzoek). Ondanks deze Citations ging HobbyKing gewoon door met haar kennelijk onwettelijke praktijken."

HobbyKing heeft ontkend dat men drone zenders aan Amerikaanse klanten verkocht, maar in de klacht die de ARRL in januari 2017 indiende, wijst men erop dat de manager van het ARRL Laboratorium, Ed Hare W1RFI, in staat was om twee drone zenders te kopen bij HobbyKing en deze naar een Amerikaans adres te laten sturen voor testen in het Lab.

In een brief uit 2017 naar de FCC Spectrum Enforcement Divisie (zeg maar AT afdeling bandpolitie), beschrijft ARRL bestuurslid Chris Imlay W3KD de zenders als "gruwelijk illegaal op meerdere punten," en wijst erop dat deze zenders frequenties gebruiken die bedoeld zijn voor navigatie ondersteuning, luchtverkeersleiding radars, radars voor bewaking van het vliegverkeer, en GPS systemen, en niet voor Amateur Radio frequenties, zoals de marketing afdeling beweerde.

ARRL vertelde in 2017 aan het bureau handhaving dat het apparaat "een serieuze en gevaarlijke bedreiging vormt voor de veiligheid van het vliegverkeer, en al helemaal als het gebruikt wordt aan boord van een drone die honderden meters hoog kan komen." Hare en mede ARRL Lab leden Mike Gruber, W1MG en Bob Allison, WB1GCM, hebben de zenders getest.

In een gerelateerd nieuws butteltin van deze week zei de FCC dat waar HobbyKing beweert dat haar zenders werken in de toegewezen Amateur Radio banden, het onderzoek van de Commissie ontdekte dat 65 modellen kennelijk ook buiten de amateurbanden kunnen werken. De FCC tekent hierbij aan dat Amateur Radio apparatuur dat gebruikt wordt om modellen te besturen, beperkt zijn tot een vermogen van 1 W (1.000 mW), maar drie zenders die in de NAL genoemd worden "werken met duidelijk grotere vermogens van 1.500 mW en 2.000 mW."

"De Commissie vereist doorgaans niet dat amateur apparatuur gecertificeerd moet zijn, maar dat soort apparatuur moet wel zo ontworpen zijn dat het alleen maar gebruikt kan worden in banden die amateurs toegewezen zijn," staat in de NAL. "Als dat soort apparatuur kan werken in zowel amateur- als niet-amateurbanden, dan moet deze apparatuur gecertificeerd zijn voordat het verkocht en gebruikt mag worden." De FCC zegt ook in de NAL dat consumenten die eigenaar zijn van zulke HobbyKing apparaten "onmiddellijk moeten stoppen met het gebruik ervan en anders het risico lopen op forse straffen."

Deze week gaf de FCC nog eens een Handhavings Advies af met de waarschuwing dat drone zenders moeten voldoen aan de FCC regels voordat deze verkocht mogen worden aan klanden in Amerika, en dat gebruikers aan deze FCC regels moeten voldoen.

In de klacht uit 2017 wees de ARRL specifiek op de Lawmate zender en bijbehorende 6 W versterker als voorbeeld van probleemapparaten die in Amerika verkocht worden.

"Echter, veel A/V zenders die zeggen dat ze werken op amateur frequenties werken ook op frequenties die ver buiten de toegewezen amateurbanden liggen," staat in het advies. "Als een A/V zender in staat is om buiten de amateurbanden te werken, dan mag er niet mee geadverteerd worden, mag het niet verkocht worden en al helemaal niet gebruikt worden in Amerika zonder dat er een FCC typekeuring heeft plaatsgevonden. Personen die niet beschikken over een amateurmachtiging mogen deze apparaten niet gebruiken als deze uitsluitend ontworpen zijn voor gebruik door gelicenseerde radio amateurs."

Imlay zegt dat de actie van de FCC gericht was op "weer een van de vele gevallen waarbij gewetenloze importeurs producten importeren en vermarkten in Amerika als Amateur Radio apparatuur maar zich eigenlijk richten op een veel groter publiek, en dat daardoor, in dit geval, een groot potentieel heeft voor misbruik en storing aan andere radio diensten en aan radio amateurs." Imlay beschreef de door de FCC uitgegeven NAL als een belangrijke "streep in het zand", erop gericht om organisaties ervan te weerhouden het grote publiek aan te sporen om de amateurbanden zonder licentie te gaan gebruiken.

De brief, met het aangevoerde bewijsmateriaal (best interessant om te lezen trouwens) vind je HIER . Overingens gebruik ik zelf ook van die Hobbyking zenders voor mijn drone, maar deze was gekozen op basis van een reeks bruikbare frequenties in de 23cm amateurband.