Australische spectrumvooruitzichten teleurstellend

acma

ACMAWIA, het Wireless Institute of Australia – de eerste en oudste radioamateurvereniging van de wereld –  meldt in haar nieuwsbulletin hoe het Australische AT, de ACMA, tegen het spectrum in de periode 2018-2022 aan kijkt. En daar worden ze niet vrolijk van.

 

 

ACMA heeft aan de belanghebbenden gevraagd om input aan te leveren naar aanleiding van hun Five Year Spectrum Outlook paper, waarin ze vooruitkijken naar het spectrumgebruik over de volgende vijf jaar.

De WIA heeft geprobeerd om nog iets positiefs uit het verslag van ACMA te halen, maar met de druk die op het spectrum uitgeoefend wordt, is dat best moeilijk. Eigenlijk is men zelfs teleurgesteld over het document zoals het er nu ligt.

De WIA bevestigt dat de ACMA gezegd heeft nog eens naar een paar zaken te kijken, waaronder vaardigheidscertificaten, bandbreedtes & emissie modes, het gebruik van digitale modes door foundation licentiehouders en het verduidelijken van sommige termen.

De suggesties die aan de ACMA gedaan zijn door het WIA omvatten gedetailleerde antwoorden, voorstellen voor regelmatige vergaderingen in plaats van ad-hoc, en het beschrijven van het gebruikt van de amateur microgolf banden voor satelliet communicatie, dat gestoord wordt door aardse bronnen zoals niet goedgekeurde consumentenelectronika wat alle gebruikers van het spectrum aangaat. Daarnaast werden de zorgen over draadloze energieoverdracht onder de aandacht gebracht.

De ACMA heeft extra frequentietoewijzingen afgewezen; maar in de voorstellen van het WIA zaten gedetailleerde suggesties voor een weg naar de toekomst, zoals: het toevoegen van de 60 meter band, 160 & 80m band uitbreidingen, primaire status voor 50-52 MHz, een kleine toewijzing op 70MHz en behoud van toegang tot de 23cm band.

Toegang tot frequentiebanden voor gelicenseerde amateurs gaat over gelegenheid – de gelegenheid om zelf te experimenteren en ervaring op te doen. Dit principe is vastgelegd in de ITU definitie van Radioamateurisme (en daarin staat niet het hele weekend "59 what's my number" blèren). Toegang tot nieuwe frequentiebanden, zoals het WIA voorstelt, gaat over de toekomstige ontwikkeling van het Radio Amateurisme. Continue ontwikkeling en zelfstudie zijn eveneens principes die vastgelegd zijn in de ITU definitie van de Radio Amateur. Vooralsnog dus geen uitbreidingen in Australië.