Belgie veilt eind 2019 5G-spectrum

hoop antennes

hoop antennesBelgië zal eind 2019 een spectrumveiling organiseren voor 5G en het gaat daarbij ruimte bieden voor de toetreding van een nieuwe mobiele operator. Dat maakt minister van Telecom Alexander De Croo bekend.

 

 

Het kernkabinet van de federale regering heeft het licht op groen gezet voor de veiling van een groot aantal frequentiebanden. De eerstvolgende ministerraad zal daartoe een wetsontwerp en de bijhorende ontwerpen van koninklijk besluit goedkeuren. In de voorwaarden wordt voorzien dat, indien er interesse is op de markt, een nieuwe mobiele operator kan toetreden aan correcte voorwaarden die een gelijk speelveld voorzien met de bestaande operatoren. De mogelijke intrede van een vierde operator kan zorgen voor lagere prijzen, meer innovatie en een snellere uitrol van 5G, meent De Croo.

De spectrumveiling voorziet in de veiling van de frequenties voor een periode van twintig jaar. Een aantal van de geveilde spectrumbanden zal bruikbaar zijn voor 5G. Er zullen na de veiling voldoende frequenties ter beschikking zijn voor dienstverlening door vier operatoren. Ook bij intrede van een vierde operator zullen de drie bestaande operatoren na de veiling over meer frequenties beschikken dan nu het geval is.

De volgende bestaande frequentiebanden zullen opnieuw geveild worden tot 2041:

  • 900 MHz (35 MHz)
  • 1800 MHz (75 MHz)
  • 2100 MHz (60 MHz)

Deze nieuwe banden zullen geveild worden voor een periode van 20 jaar:

  • 700 MHz (30 MHz)
  • 1400 MHz (90 MHz)
  • 3600 MHz (400 MHz). 

Bijkomende dekkingsverplichtingen

Om zoveel mogelijk mensen toegang te verzekeren tot supersnel internet zal de federale regering bovendien bijkomende dekkingsverplichtingen opleggen aan de mobiele operatoren. Vandaag bestaat de grootste dekkingsverplichting erin om 98 procent van de bevolking te dekken met een snelheid van 3 Mbps vanaf 30 november 2019. De volgende bijkomende dekkingsverplichtingen worden ingevoerd:

  • 99,5% van de bevolking vanaf 2021
  • 99,8% van de bevolking, met een snelheid van 3 tot 6 Mbps, na 6 jaar
  • een dekkingsverplichting van de belangrijkste spoorlijnen

 

Vierde operator gezocht

De intrede van een vierde mobiele operator zal volgens BIPT leiden tot lagere prijzen voor mobiele telefonie en dataverkeer. Bovendien zal een extra speler niet alleen een effect hebben op de mobiele, maar ook op de vaste markt (tv, telefonie en vast internet), verklaart de minister. De nieuwe marktanalyse van het BIPT biedt aan alternatieve operatoren immers interessantere voorwaarden dan vroeger om toegang te krijgen tot het kabel- en glasvezelnetwerk, en om internet-only diensten aan te bieden.

BIPT heeft aangegeven dat een eventuele entree van een vierde operator niet door de overheid kan worden opgelegd. Deze kan enkel de mogelijkheden creëren. BIPT gaf wel aan dat een marktpartij met aangetoonde staat van dienst in een grote, mature markt voor mobiele telefonie interesse had laten blijken om tot de Belgische markt toe te treden.

Veiling levert minimaal EUR 680 miljoen op

Op het verzoek van het BIPT heeft Analysys Mason een studie uitgevoerd voor de banden 900 MHz, 1800 MHz en 2 GHz, 700 MHz en 1400 MHz. Het verslag van Analysys Mason omvat onder meer aanbevelingen over de waarde van het spectrum die minimaal geraamd wordt op ongeveer EUR 680 miljoen. Dit bedrag kan eventueel nog oplopen door de biedingen tijdens de veiling.

Proximus niet gelukkig met keuze voor vierde operator

Proximus, naast Orange Belgium en Telenet (Base), één van de bestaande drie mobiele operators in België, betreurt de beslissing van de federale regering om de spectrumveiling in 2019 open te stellen voor een vierde mobiele operator. Proximus is van mening dat een nieuwe toetreder op korte termijn ‘inderdaad de prijzen voor de consument doen dalen, maar zal ook onmiddellijk gevolgen hebben voor de kwaliteit van het netwerk en de winstgevendheid van de sector. Dit zal onvermijdelijk de netwerkinvesteringen en de tewerkstelling in de Belgische telecomsector onder druk zetten.’

Orange Belgium liet eerder al bij monde van CEO Michael Trabbia weten geen voorstander te zijn van een eventuele vierde operator in de Belgische mobiele markt. Trabbia stelde dat er op de Belgische mobiele markt geen probleem is met concurrentie en verwijst daarbij naar spelers als Medialaan, VOO en LycaMobile.