Consultatie 450 MHz-band geeft tegenstrijdige belangen weer

hoop antennes

hoop antennesHet ministerie van EZK heeft een openbare internetconsultatie afgerond over verlenging van de PAMR-vergunning in de 450 – 470 MHz-frequentieband. Westland Infra pleit voor de huidige situatie, die beheerders van energienetwerken in de kaart speelt. BTG wil juist dat de band ook beschikbaar komt voor andere grootzakelijke gebruikers.

 

Op dit moment is er één vergunning voor communicatie in deze band en die is in handen van Utility Connect. Deze vergunning voor professionele communicatie bij onder meer openbaar vervoerders loopt per november 2020 af. Het ministerie van EZ stelt voor om de vergunning verlengbaar te maken tot en met 17 november 2024. 

EZ heeft zelf al een keer de sector om advies gevraagd, maar kreeg toen tegengestelde antwoorden. De netbeheerders van gas, elektriciteit, water andere zijn de huidige gebruikers van het CDMA-netwerk in de 450 MHz-band. Ook de slimme meters zitten op dat netwerk. De netbeheerders willen deze situatie behouden en pleiten voor nog langere vergunningen, via een verlenging met tien jaar. Ze dreigen dat alle slimme meters op CDMA-450 anders binnen twee jaar vervangen moeten worden.

Daar tegenover staan bedrijven die denken dat het spectrum interessant is voor andere toepassingen, zoals IoT. De mobiele industrie kan LTE ontwikkelen in wat dan LTE Band 72 wordt genoemd, maar het ecosysteem is nog erg klein. Naar verwachting zou dat nog enkele jaren duren.   

Meningen blijven verdeeld

De toekomst van de band is al eerder aan bod gekomen, ook in de consultatie van de Nota Mobiele Communicatie 2017. BTG heeft daarin een reactie gegeven. Ook Defensie heeft belangstelling. Ook in de nieuwe consultatie blijven die belangen haaks op elkaar staan, blijkt uit de slechts twee reacties. Westland Infra pleit voor de huidige situatie. Het bedrijf levert diensten voor narrow-band communicatie aan bedrijven in het Westland. Een gebied met kassen kent een ingewikkelde energiehuishouding. Westland Infra sluit zich daarom aan bij netbeheerders Stedin en Alliander.

BTG zegt dat veel van haar leden nog oude systemen gebruiken, zoals analoge portofoons en pagers voor bedrijfsinterne communicatie. Deze netwerken werken soms al tientallen jaren op dezelfde manier. Er komt steeds meer hybride apparatuur beschikbaar, zoals portofoons met TETRA en LTE. Bedrijven willen geleidelijk die overstap maken. BTG steunt het plan om de huidige vergunning met vier jaar te verlengen en is tegen exclusieve rechten voor netbeheerders.