Brussel past stralingslimiet aan

hoop antennes

hoop antennesDe minister van Milieu van de Brusselse regio Celine Fremault zegt dat ze van plan is de grenzen voor elektromagnetische straling van celantennes te verhogen om de uitrol van 5G-netwerken te ondersteunen, waarvoor nog veel meer antennes nodig zullen zijn.

 

 

Ze kondigde de aanpassing aan in een interview met L'Echo nadat de regulator BIPT een rapport uitbracht waaruit bleek dat 5G-netwerken niet mogelijk zouden zijn onder de huidige stralingslimieten. 

De regionale regering verwacht de nieuwe regels in de komende weken af te ronden en zal dan advies inwinnen bij adviesorganen zoals de Raad van State voordat deze naar het parlement wordt gestuurd ter goedkeuring. Van de overheid wordt ook verwacht dat ze een nieuw protocol met operators ondertekent, zei Fremault, voortbouwend op een overeenkomst van juli over hoe de 5G-uitrol kan worden ondersteund terwijl de blootstelling aan de niet-ioniserende straling wordt beperkt. 

De verhoging maakt de uitrol van het 5G-netwerk mogelijk, leert een onderzoek dat de BIPT publiceerde. In dat onderzoek stelt BIPT dat zonder aanpassing van de Brusselse stralingsnormen de verwachten toename van het dataverkeer met een factor zeven tegen 2023 niet zal kunnen plaatsvinden in Brussel ongeacht de uitgerolde technologie(ën). 

‘Voor de uitrol van 5G is het absoluut noodzakelijk dat de berekeningsmethode, vastgesteld in de uitvoeringsbesluiten, aangepast wordt om rekening te houden met de “massive MIMO”-antennes. Deze eis geldt niet enkel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook voor het Vlaams en het Waals Gewest.’ 

Norm tussen 14,5 V/m en tot de 41,5 V/m 

"Specifiek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest raadt het BIPT, rekening houdende met de verwachte toename van het dataverkeer en een gewenste uitrol van 5G, een cumulatieve limiet die lager zou liggen dan 14,5 V/m bij een frequentie van 900 MHz sterk af. Hoe dichter we bij de Europese norm aansluiten, hoe meer dit de capaciteit en de kwaliteit van de mobiele netwerken zal garanderen en dus ook de gebruikerservaring voor eindklanten zal verzekeren. Daarom stelt het BIPT voor om de norm boven de 14,5 V/m en tot de 41,5 V/m te nemen. Dit zal ons toelaten om mee te spelen in de Europese kopgroep van de ontplooiing van 5G netwerken."

Zo rolt de overheid dus. Komt het ons commercieel niet uit? Passen we gewoon de norm aan. Daar waar Belgische amateurs een heel plan met stralingsberekeningen in moeten leveren als ze een antenne willen plaatsen, en oh wee als je over de limiet heen gaat, past de overheid gewoon de limiet aan als het zo uitkomt. Tja. Wie betaalt, bepaalt.