Discussiepunten in de aanloop naar de WRC-19

ITU

ITUIn de aanloop naar de World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) zijn drie Internationale Telecommunicatie Unie Radiocommunicatie Sector (ITU-R) Studie Groep 5 (SG 5) werkgroepen deze week bij elkaar gekomen in Genève.

 

 

ITU-R studiegroepen ontwikkelen de technische basis voor besluiten die tijdens de WRC's genomen worden en zijn verantwoordelijk voor wereldwijde standaarden, rapporten en handboeken met betrekking tot radiocommunicatie onderwerpen. Werkgroep 5A1 (WG 5A-1), onder voorzitterschap van Dale Hughes, VK1DSH, is verantwoordelijk voor de Radio Amateur onderwerpen. Hun eerste verantwoordelijkheid ie om een technisch rapport op te stellen als ondersteuning van WRC-19 Agendapunt 1.1, dat betrekking heeft op een toewijzing aan amateurs in de band 50 – 54 MHz in ITU Regio 1 (Europa en Afrika) wat in lijn gebracht moet worden met de 6-meter band in Regio's 2 en 3. Er zijn andere gebruikers zoals omroepen die de 50 – 54 MHz band gebruiken in Regio 1. Het werk is een opvolging van WRC-15 Resolutie 658 waarin de spectrumbehoefte in Regio 1 voor de radio amateurs in de 50 – 54 MHz band onderzocht moest worden, en hoe het delen van dat spectrum tussen amateurs en de mobiele, vaste, radioplaatsbepalings- en omroepdiensten vormgegeven moet worden, vanwege de bescherming van deze diensten.

Hoewel een aantal landen in Regio 1 in Afrika een primaire toewijzing hebben in de 50 – 54 MHz band, staan andere Regio 1 landen alleen maar amateurgebruik op een deel van, of de hele 50 – 52 MHz band toe, maar dan vaak op secundaire basis.

En hoewel een groot deel van het werk van WP 5A en van werkgroep 5A-1 in het bijzonder betrekking heeft op het werkdocument over de behoeften van amateur-spectrumdiensten en het delen van studies met gevestigde diensten in de 50-54 MHz-band, heeft WG 5A-1 ook de samenwerking gezocht met Werkgroep 1A (spectrumtechniektechnieken) en werkgroep 3L (ionosferische voortplanting en radiostoring), met aandacht voor zorgen van amateurradio met betrekking tot draadloze energieoverdrachtsystemen (WPT), uiteengezet in het voorlopig concept rapport over mogelijke problemen in het spectrum van 100 – 148,5 kHz. De grootste zorgen betreffen de uitstraling van spurious signalen en harmonischen, waarvoor extra onderzoeken naar verzwakking door muren en niveau's van penetratie van gebouwen en scheidingsafstand tussen WPT-apparaten en antennes van amateurradio's vereist zijn. Men vreest dat het WPT-opladen van elektrische voertuigen aanzienlijke storingen op de amateurbanden zou kunnen veroorzaken.

De volgende voorbereidende vergadering voor de WRC-19 is gepland in februari. De WRC-19 vindt plaats van 28 oktober – 22 november in Sharm el-Sheikh, Egypte.