Criminele piraten bedreigen nationale veiligheid

Piraat

PiraatRadio amateurs toch nog op de politieke agenda, al is het niet op de manier waarop we dat zouden willen. In Amerika ligt een wetswijziging klaar die de baudrate beperking die daar nu geldt voor HF uitzendingen, op zou moeten heffen. Maar Prof. Dr. Theodore Rappaport vindt dat niet zo'n goed idee.

 

 

Rappaport is de oprichter en directeur van NYU WIRELESS, en professor aan de New York University (NYU) in drie verschillende vakgebieden en een erkend expert in 5G technologie. Hij vertelde technisch directeur Eric Burger van het Amerikaanse AT, de FCC, dat de FCC eerst maar eens iets zou moeten doen aan de aanhoudende overtredingen met betrekking tot correct gebruik van de amateurbanden — in het bijzonder het gebruik van obscure privéberichten, wat verboden is onder de Amerikaanse wetgeving en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid, naast nog een reeks andere overtredingen.

"Als we dit gaan toestaan, zouden we de huidige schendingen alleen maar in stand houden en ongewenste uitzendingen van onbeperkte bandbreedte over de wereldwijde frequentiebanden toestaan, waardoor het gevaar voor onze nationale veiligheid verder wordt vergroot, omdat deze uitzendingen niet kunnen worden onderschept of afgeluisterd door andere amateur-radio-operators of de FCC", aldus de bevindingen van Rappaport.

Zijn bevindingen tonen duidelijk aan hoe de evolutie van ongedocumenteerde, proprietary zendtechnieken zoals PACTOR en Winlink, ARDOP, Winmor, STANAG en andere HF modes die software gebruiken, een nationaal veiligheidsprobleem veroorzaakt hebben in de amateurradio banden. Derde partijen, waaronder andere radio amateurs en de FCC luisterstations, kunnen de uitzendingen niet onderscheppen of decoderen als deze gebruik maken van de populaire automated repeat request (ARQ) mode. 

“In mijn persoonlijke gesprekken met de FBI en FCC vertegenwoordigers geven zij toe dat ook zij niet in staat zijn om dit soort gecodeerde berichten te decoderen” , zegt Rappaport. “In mijn gesprekken met verkopers van radio-apparatuur vertellen ze mij dat ze bezorgd zijn over de aanschaf van amateur radio-apparatuur door criminele kartels, en zij zien dat dagelijks gebeuren.”

Rappaport dringt er bij de FCC op aan om de gevolgen van de opheffing van de voorgestelde bandbreedtelimiet onder ogen te zien en eerst iets te doen aan de overtredingen in de amateurbanden voordat deze wet aangenomen wordt.

Was dat verplicht laten zien van je machtiging voordat je een zender mocht kopen, toch zo gek nog niet…