Jaarlijkse CEPT storingsstatistieken

Ik moest iets verzinnen...

Ik moest iets verzinnen...De CEPT heeft de jaarlijkste radiostoringsstatistieken voor 2013-2017 beschikbaar gemaakt. Deze statistieken zijn gebaseerd op de gegevens van de nationale telecom diensten, waaronder het Engelse AT, Ofcom

 

 

Ofcom's rapportage aan de CEPT laat zien dat er in 2017 in totaal 99 gevallen van storing waren aan de amateur (satelliet) frequenties die eerder aan Ofcom gemeld zijn:
– 49 werden niet veroorzaakt door radio apparatuur maar door andere elektrische apparaten
– 50 werden veroorzaakt door andere radio gebruikers

Waarschijnlijk is dit maar een fractie van de storingen die radio amateurs ervaren omdat de meesten dit in stilte ondergaan in plaats van een online rapport in te dienen.

Wat wel opvalt is dat volgens de bevindingen van Ofcom er geen enkel geval was van radio amateurs die storing aan andere diensten veroorzaakten…

De jaarlijkse CEPT radiostoringsstatistieken en speciale storingsgevallen zijn te downloaden van
https://cept.org/ecc/groups/ecc/wg-fm/fm-22/client/introduction/annual-radio-interference-statistics-and-special-interference-cases/

CEPT Radio Amateurs pagina:
https://cept.org/ecc/topics/radio-amateurs