144 en 1240 MHz band – WRC-23 Agenda Items update

ITU

ITUDe IARU was aanwezig tijdens de vergadering van CEPT Project Team A (verantwoordelijk voor sommige aspecten van de CEPT stellingname voor WRC-19), die zojuist beëindigd is in Praag.

 

 

Van bijzonder belang waren de discussies over twee voorgestelde agendapunten voor de WRC-23, die betrekking hebben op het delen van de 1240-1300 MHz band met het Galileo navigatie systeem en het Franse voorstel om een reeks frequenties te bekijken voor toepassingen in de luchtvaartsector, waaronder de 144 MHz amateur band.

De resultaten van het Project Team A (PTA) overleg is dat men niet verder gaat met het Galileo-voorstel, maar het is waarschijnlijk dat verdere besprekingen zullen plaatsvinden voorafgaand aan de bijeenkomst van de conferentie-voorbereidende groep in augustus. Ondertussen zullen ook de werkzaamheden op dit gebied worden voortgezet in andere gespecialiseerde CEPT-fora. IARU zal deze aanpak blijven ondersteunen en is van mening dat dit de meest efficiënte methode is om de gedeelde richtlijnen te ontwikkelen die nodig zijn om de Galileo-activiteiten tijdig te beschermen.

Voor wat betreft de nieuwe luchtvaart frequenties (inclusief 144-146 MHz) werd er niet echt veel verzet tegen geboden door de administraties van de diverse landen en daarom is het voorstel een niveau hoger getild naar de CEPT Conference Preparatory Group (CPG) vergadering die in augustus plaats zal vinden voor definitieve goedkeuring.

IARU maakt zich ernstig zorgen over elk voorstel om de 144 MHz-band op te nemen in het voorgestelde luchtvaart agendapunt en zal zich inspannen om de belangen van amateurradio belangen volledig te beschermen en in dit verband de steun van regelgevers te zoeken.

De band 144-146 MHz is wereldwijd op primaire basis toegewezen aan de amateur- en amateur-satellietdiensten. Het is de enige wereldwijd geharmoniseerde VHF-band voor de amateur- en amateur-satellietdienst. Als zodanig is het een belangrijk en veelgebruikt onderdeel van het amateurspectrum met een uitgebreide installed base van zowel aardse / maritieme amateurgebruikers en -systemen, en operationele satellietstations inclusief het International Space Station (ISS).

Deze intensief gebruikte band ondersteunt een groot aantal repeaterstations, segmenten voor zwak-signaal communicatie over lange afstand en EME (aarde-maan-aarde) communicatie, satelliet- en ISS-gebruik, datadiensten, maar ook conventionele aardse en troposferische communicatie. De primaire status van de band heeft ook een aantal amateur-aeronautische toepassingen mogelijk gemaakt, waaronder op bemande vluchten en hoogvliegende ballonnen. Dit alles ondersteunt een breed scala aan commerciële en experimentele apparatuur, variërend van ultra-lage ruisvoorversterkers voor gevoelige ontvangers, software defined radio's en zendsystemen die hoge EIRP-niveaus kunnen leveren wanneer dat nodig is om communicatietrajecten met veel verlies te overbruggen.

Gezien de propagatie van/naar een vliegtuig op hoogte is het heel goed mogelijk dat schadelijke interferentie bij gevoelige amateur- en amateur-satellietontvangers zal worden veroorzaakt over een straal van 1.000 km van een enkel vliegtuig. (Volgens mij was de aanvraag niet voor toepassingen in de lucht, maar voor op de grond. Dit argument telt dus niet -red.)

De IARU zal binnenkort een brief sturen aan de leden-verenigingen en andere geïnteresseerde partijen, en hen vragen om het Franse voorstel ruim vóór de augustus CEPT-CPG vergadering met hun administraties te bespreken (bij ons dus het AT. Zijn we wakker, VERON/VRZA??)

Het is mogelijk dat Frankrijk zal proberen om hetzelfde voorstel om de 144-146 MHz-band te overwegen voor luchtvaartdoeleinden, in te dienen bij andere regionale telecommunicatieorganisaties (RTO). IARU zal binnenkort een beknopt overzicht geven om de bescherming van deze amateur-spectrumtoewijzing voor vertegenwoordigingen van administraties in landen onder deze RTO's mogelijk te maken.