Nieuwe machtigingsvoorwaarden in Peru

pe-flag-min

pe-flag-minIARU Regio 2 meldt dat er nieuwe Amateur Radio machtigingsvoorwaarden van kracht zijn geworden in Peru. Novices worden niet langer verplicht om binnen 3 jaar een hogere machtiging te halen.

 

 

Een bericht op de website van IARU Regio 2 zegt:

Middels een bijzonder decreet dat ondertekend is door de President van de Republiek heeft het Ministerie van Transport en Communicatie van Peru nieuwe machtigingsvoorwaarden voor de radio amateurs goedgekeurd, welke de vorige voorwaarden vervangen die al 24 jaar van kracht waren.

De nieuwe regels dragen bij aan de uitbreiding van het aantal radio amateurs in Peru, aangezien de meeste aanpassingen voordelen bieden voor nieuwkomers (ook daar gaat kwantiteit kennelijk voor kwaliteit -red).

Radio amateurs met een Novice licentie worden niet langer meer gedwongen om binnen 3 jaar een machtiging van een hogere categorie te halen of anders de machtiging weer in te leveren. Nu kunnen ze in hun huidige categorie blijven tot ze besluiten om te upgraden naar een hogere categorie.

Een ander belangrijk punt is de toewijzing van banden aan de Novice categorie. In deze nieuwe voorwaarden mogen radio amateurs de hele 2-meter en 70-cm banden gebruiken, wat bijdraagt aan het experimenterne met satellietcommunicatie. Daarnaast staan de regels nu toe dat het aantal QSLs dat vereist is voor een hogere categorie nu zowel fysiek (echte QSL-kaarten) als virtueel mogen zijn (LotW).

De regels bevatten ook een artikel dat verwijst naar tijdelijke machtigingen, naast het uitgeven van een IARP (International Amateur Radio Permit). Daarnaast wordt ook de acceptatie van buitenlandse machtigingen geregeld, wat radio amateurs met een machtiging die in een ander land dan Peru is uitgegeven, kan helpen te besluiten om in Peru te komen wonen.

Tot slot is het belangrijk om erop te wijzen dat deze nieuwe regels geen beperking meer opleggen aan het gebruik van de verschillende zendmodes per machtigingscategorie, zoals eerst het geval was. Integendeel: alle amateurs mogen alle modes gebruiken, ongeacht hun categorie.