Nieuwe Engelse instaplicentie voorgesteld

RSGB_Logo1400pix

RSGB_Logo1400pixDaar gaan we weer. Hebben we leraren tekort, verlagen we de toegangseisen voor de PABO. Hebben we zendamateurs tekort (wanneer heb je die tekort trouwens), stellen we een nieuwe licentievorm voor met lagere eisen. Alles voor de kwantiteit. In Engeland heeft RSGB VHF Manager John Regnault G4SWX een nieuw voorstel gepresenteerd voor een nieuwe instap radio amateur licentie.

 

 

John zegt het volgende: "Er is een hoop discussie gevoerd door o.a. amateurs die vinden dat de hobby vooral niet moet veranderen omdat ze zich nou eenmaal prettig voelen bij de manier waarop zij vinden dat dingen zouden moeten zijn!

Het is een gegeven feit dat deze terughoudendheid om te willen veranderen, het niet inwilligen van de wens om radio clubs te betrekken in het examen proces, en een aantal gekozen RSGB leden die bang zijn voor wat de leden ervan vinden, de radio hobby tot een langzame dood brengen.

Ik vind het steeds moeilijker om onze VHF/UHF banden te rechtvaardigen op basis van hun huidige gebruik. Desondanks zijn er amateurs die beweren dat we meer repeater kanalen nodig hebben terwijl veel operationele repeaters nauwelijks gebruikt worden.

Er is een groeiende behoefte om een groter aantal jonge mensen in de amateurradio te betrekken (behoefte bij wie? -red). Het huidige 3-traps licentiebeleid te weten Foundation, Intermediate en Full, hoewel constant in aantallen, heeft in de afgelopen jaren een dalende aanwas onder jonge mensen laten zien. In 2006 was 25% van de Foundation examen kandidaten onder de 21 jaar, en in 2013 was dat gedaald tot 14%, en nu zal dat nog wel lager zijn.

Ik ben zelf een zeer technische radio amateur, maar ik zie genoeg plek in de hobby voor mensen die helemaal geen technische aanleg hebben. De amateur radio hobby omvat zowel technische aspecten als de persoonlijke ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. Op dit moment eist het amateur examen van alle kandidaten dat deze aan kunnen tonen te beschikken over kennis van radiotechniek, wat te rechtvaardigen is omdat de amateur licentie het bouwen en modificeren van zendapparatuur toestaat. Deze technische eis kan een belangrijke drempel vormen voor jonge(re) mensen die zich wel eens verder in radio communicatie zouden willen verdiepen dan mogelijk is met vergunningsvrije CB of PMR446 transceivers. Er zijn meer facetten aan de hobby en die gaan o.a. over communiceren in plaats van het bouwen en modificeren van radio apparatuur. Technische vaardigheden, net als gebruikerservaring, of zelfs Morse, kunnen later altijd nog geleerd worden als iemand eenmaal verslaafd raakt aan de hobby.

Dus wat dacht je hiervan: Een voorstel voor een Amateur licentie voor Beginners

Een laag-vermogen VHF/UHF (144/430 MHz) starters licentie

 • Gericht op nieuwkomers dat ook de mogelijkheid biedt om jeugd organisaties erbij te betrekken.
 • Amateur roepnamen 
 • Een relatief eenvoudig online examen met een deelname certificaat dat uitgegeven wordt door de RSGB.
 • Een duidelijk pad waarbij het Beginners examen geaccepteerd wordt als opstap en/of gedeeltelijke vrijstelling naar het Foundation examen
 • De apparatuur die gebruikt gaat worden wordt beperkt in vermogen, 5W output, <25W ERP, CE goedgekeurde VHF/UHF FM/Digital Voice transceivers. (Om andere gebruikers van het VHF spectrum in Engeland en omringende landen te beschermen)
 • Apparatuur mag niet aangepast worden
 • Misbruik vastgesteld door AROS (Engelse RCD -red) leidt tot intrekken van de licentie
 • Uitgegeven roepnamen krijgen een extra letter om beginners te kunnen onderscheiden
 • ‘Beginners’ licentiehouders mogen clubstations gebruiken onder begeleiding van iemand met een full license.
 • Het proces wordt geadministreerd door de RSGB met wekelijkse updates vanuit Ofcom (Engelse AT -red)
 • De start wordt geregeld door de RSGB inclusief de opdracht aan lokale radio clubs om contact te leggen met jeugd organisaties.
 • RSGB moet gaan onderzoeken of de ‘Beginners’ amateur licentie onderdeel gemaakt kan worden van persoonlijke ontwikkeling en training door gevestigde jeugd organisaties (Scouts, Air Cadets etc)
 • Minimale administratiekosten voor Ofcom
 • De training en ontwikkeling van communicatieve vaardigheden door jonge mensen die een ‘Beginners’ amateur licentie halen geven recht op extra mogelijkheden bij het deelnemen aan het bedrijfsleven"

 


Tot zover John's relaas. Op het gevaar af zelf ook versleten te worden voor vastgeroeste ouwe l*l heb ik hier toch wel bedenkingen bij. Volgens mij wordt hier de oude Nederlandse D-machtiging voorgesteld, en we weten allemaal dat dat niet gewerkt heeft, om de volgende redenen:

 

 • Dat hele upgrade-pad en het idee achter opstap-licentie heeft nooit gewerkt. In Nederland was het eerst 6 kanalen op 2m, voor maximaal 2 jaar, maar die 2 jaar bleek voor een hoop amateurs niet haalbaar. Toen was het de hele 2m, 70cm erbij, inmiddels 40, 20 en 10m en het schreeuwen om meer gaat maar door, zonder dat er een F-machtiging gehaald wordt. Het idee van een opstaplicentie werkt dus niet, omdat veel instappers blijven hangen op dat niveau.
 • Een relatief eenvoudig online examen. Mag ik een teiltje? Hoe ga je dan vaststellen dat degene die het examen heeft afgelegd, ook degene is die de licentie krijgt? Of gaan we dat examen afnemen in computerlokaaltjes, onder toezich van lokale clubs? En als je toch niets technisch wil vragen, waar moet dat examen dan over gaan als je toch alleen maar een prefab set mag gebruiken?
 • Oh ja, die apparatuur met beperkt vermogen. Alsof er één N-amateur is die zijn 7300 terugregelt naar 25W. Sterker nog, na het afnemen van de N-examens melden handelaren een stijging in de verkoop van lineairs…
 • Apparatuur mag niet aangepast worden. Keep on dreaming. Hoe ga je dat vaststellen, laat staan handhaven? Als de vliegtuigen uit de lucht vallen door ondeskundige modificaties? Niet te doen.
 • Misbruik leidt tot intrekking van de machtiging. Ik had even zuurstof nodig toen ik dit las. Ik weet niet hoe ze in Engeland optreden, maar ik hoef hier alleen maar PI2NOS te zeggen. Opsporen van misbruik of wangedrag heeft helemaal geen prioriteit zolang er geen overheids- civiele- en/of defensiecommunicatie gestoord wordt. Intussen zitten amateurs met een puinhoop door het niveau van de nieuwe instap.
 • Min of meer verplichten aan jeugdorganisaties om hun aanhang een machtiging te laten halen. Nee, daar zit de jeugd op te wachten. Al WhatsAppend met hun neefje in Australië verplicht naar een ruisende verbinding met het dorp verderop moeten luisteren. Dat gaat het radio amateurisme redden.
 • Onder toezicht gebruik maken van clubstations mag in Nederland nu ook al. Maar misschien in Engeland nog niet.
 
En dan nog wat: dat hele communicatie geneuzel is pas later in de radio amateur definitie gerommeld om het aantal niet-technisch geïnteresseerden die met het onthouden van veel eerdere examenvragen hun papiertje hebben gehaald, te rechtvaardigen. In de kern was de basis van het radio amateurisme het doen van technische proeven. Daarom hebben we zo'n hoop spectrum gekregen. Wat mij betreft moet je als je in een rolstoel zit niet willen hordelopen. Dat is dan jouw sport niet. Zo ben ik van mening dat je niets op de amateurbanden te zoeken hebt als je geen affiniteit met techniek hebt. Ook met een ouwehoerlicentie kan je storing veroorzaken als je niet begrijpt dat je mantelstroomfilter harmonischen kan produceren als de toegepaste ringkern in de verzadiging wordt gestuurd omdat die op de verkeerde plek zit. Voor mij zit radio amateurisme in de kwaliteit, niet in de kwantiteit. En jeugd min of meer dwingen om radio amateur te worden werkt al helemaal niet.
 
Waar je misschien meer aan hebt, is om als onderdeel van al die introductiedingen die aan scholieren aangeboden worden (mijn kinderen kregen aanbiedingen voor schermen, boogschieten, crossfietsen, alleen maar om te laten zien dat er meer is dan voetbal) ook techniek toe te voegen. En dan bedoel ik niet een morsecursus (zo star ben ik nou ook weer niet), maar misschien is het Internet of Things wel een uitgelezen onderwerp om hun belevingswereld (die zich voornamelijk op het internet afspeelt) te koppelen aan de onze (de radio). Daar zie ik meer in dan wéér een tot mislukken gedoemde instaplicentie met participatieverplichting voor jeugdorganisaties.