WRC19 begonnen

ITU

ITUOp maandag 28 oktober is de World Radiocommunication Conference 2019 geopend in het Egyptische Sharm el-Sheikh, en deze conferentie duurt tot 22 november.

 

 

Agendapunten die van belang zijn voor de amateurdienst en amateur satelliet diensten zijn:

AI-1.1: de overweging om de frequentieband 50-54 MHz toe te wijzen aan de radio amateurs in Regio 1, conform besluit 658

AI-1.7: het bestuderen van de spectrum behoeften voor telemetrie, tracking en commando's voor de ruimtevaart, in het bijzonder voor non-GSO satellieten met kortdurende missies, het beoordelen van de toereikendheid van de bestaande toewijzing aan deze objecten en, indien noodzakelijk, het overwegen van nieuwe toewijzingen conform besluit 659

AI-1.12: het overwegen van mogelijke wereldwijde of regionale geharmoniseerde frequentiebanden, liefst zo breed als mogelijk, voor de implementatie van de in ontwikkeling zijnde Intelligente Transport Systemen (ITS) binnen de toewijzingen aan de bestaande mobiele diensten, in overeenstemming met besluit 237

AI-1.13: het overwegen van de aanwijzing van frequentiebanden voor de toekomstige ontwikkeling van Internationale Mobiele Telecommunicatie (IMT), inclusief mogelijke extra toewijzingen aan de mobiele diensten op primaire basis, in overeenstemming met besluit 238

AI-1.15: het overwegen van de toewijzing van frequentiebanden voor gebruik door lokale administraties voor landmobiele en vaste diensten die werken in het frequentiegebied van 275-450 GHz, in overeenstemming met besluit 767

AI-1.16: het overwegen van punten die te maken hebben met draadloze toegangssystemen, waaronder radio local area networks (WAS/RLAN), in de frequentiebanden tussen 5150 MHz en 5925 MHz, en de daarbij behorende besluitvorming, inclusief extra spectrum toewijzing aan de mobiele diensten, in overeenstemming met besluit 239

AI 8: het overwegen van het nemen van actie op het verzoek van administraties voor het verwijderen van de landentoevoegingen in documenten als dat niet meer noodzakelijk is

AI 9.1.6: Wireless power transmissions (WPT):  
a) het maken van een inschatting van wat WPT voor elektrische voertuigen betekent voor radiocommunicatiediensten;
b) het bestuderen van geharmoniseerde frequentiegebieden die de impact van WPT voor elektrische voertuigen op radiocommunicatiediensten zou moeten minimaliseren;

AI 9.1.8: Machine-type communicatie (M2M): het bestuderen van de technische en operationele aspecten van radio netwerken en systemen, naast het benodigde spectrum, inclusief mogelijke harmonisatie van het gebruik van dat spectrum, voor de ondersteuning van de implementatie van smalband en breedband machine-type communicatie infrastructuren, voor het ontwikkelen van aanbevelingen, rapporten en/of handboeken, voor zover van toepassing, en het uitvoeren van de benodigde acties binnen de scope van de ITU Radiocommunicatie Sector (ITU-R).

AI 10: Mogelijke agendapunten voor toekomstige conferenties

Informatie ober de voortgang van de bijeenkomst kan je vinden op:

RSGB WRC-19 Blog
https://rsgb.org/main/blog/category/news/special-focus/wrc-19/

ITU WRC-19
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx