Meer landen krijgen toegang tot 50MHz

Grote noble radioDe Ierse radiovereniging IRTS meldt dat tijdens de World Radio Communication Conference WRC-19 vorige week toestemming is verleend voor een toewijzing in de 50 MHz band voor radio amateurs in Regio 1, en daaronder vallen Europa, Afrika en het Midden Oosten.

Voor aanvang van de WRC-19 waren er maar 11 landen in Afrika met een primaire toewijzing in de band. Als het nieuwe besluit ten uitvoer wordt gebracht, zullen er 44 landen in Regio 1 zijn met een primaire toewijzing van tenminste 500 kHz, en 26 landen met een primaire toewijzing voor de hele band van 50-54 MHz.

De hele regio krijgt een amateur toewijzing van 50-52 MHz op secundaire basis met uitzondering van de Russische Federatie, waarvan het AT daar gekozen heeft voor slechts 50.080-50.280 MHz op secundaire basis.