Enorme QRM op 40m

Gewoon, spectrumUit berichtgeving van de Zuid-Afrikaanse amateurvereniging SARL deze week blijkt dat Europese en Zuid-Afrikaanse radio amateurs massaal melding maken van enorme storing die veroorzaakt wordt door Russische OTH Radar stations (Over-the-Horizon Radar stations). Storingen zijn gemeld op 7064, 7109, 7170 en 7190 kHz. Alle signalen zijn 12 kHz breed.

Diverse Europese verenigingen  hebben al klachten ingediend bij hun overheidsorganisatie (bij ons het AT).

De storing is problematisch omdat in de ITU Conventie Hoofdstuk VII Speciale Voorzieningen voor Radio; Artikel 48, opgenomen is: “…Installaties en diensten ter ondersteuning van de Nationale Verdediging: Lidstaten behouden hun volledige vrijheid met betrekking tot militaire radio installaties!” Met andere woorden: deze ontsnappingsclausule geeft elk land de vrijheid om om het even welke frequentie te gebruiken met als excuus “nationale veiligheid”, en dan zijn de amateurbanden met die 100W max relatief lekker rustige bandjes om een paar MW aan OTH radar te parkeren.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk radio amateur organisaties klachten indienen bij hun lokale overheid (bij ons het AT). Monitor 7064, 7109 , 7170 en 7190 kHz en stuur je waarnemingen met vermelding van datum, tijd, frequentie en signaalsterkte (S meter indicatie) naar het AT.

Help mee onze frequenties te beschermen.