1240-1300 MHz amateurband ter discussie op CEPT ECC SE40

Ja ja, ik weet het. Dit is ook een satelliet.Het begon met een artikel van Bob Atkins KA1GT over zijn recente observaties van storingen die ondervonden werden aan 1296 EME verbindingen door de Galileo navigatie satellieten in E6 mode.

Bob schreef:

“Sinds een aantal maanden merkte ik dat er perioden waren waarin de achtergrondruis toenam gedurende zo’n 10-20 minuten. De ruisniveau’s konden wel zo’n 3dB omhoog gaan. Ik dacht eerst dat het zijlobben van de antenne waren die lokale breedband ruis oppikten, of dat het kwam door het richten van de antenne op bomen of andere objecten waardoor de thermische ruis een rol speelde. Echter, als ik de AZ en EL (richting en hoogte -red) van de antenne in aanmerking nam als ik de ruis zag, en die later weer instelde om de ruis nog eens te bestuderen, was deze ruis ineens weg.”

“Na er een tijdje over nagedacht te hebben, en wat vragen gesteld te hebben op het Moon-net en nog wat onderzoek gedaan te hebben naar de ruis, werd het langzaam duidelijk dat de bron van de ruis in de ruimte lag, maar niet kosmisch was. Het leek afkomstig van een satelliet (of satellieten) in een relatief lage baan. De tijd die het duurde dat de ruis opkwam en weer wegzakte (10-20 minuten) gaf aan dat het niet van een LEO (Low Earth orbit) satelliet afkomstig kon zijn, maar dus ook niet van een geostationaire satelliet (dan zou het signaal immers permanent aanwezig moeten zijn). De timing kwam overeen met iets dat in een baan van ongeveer 25000km hoogte zou moeten zijn. Dat is een MEO en het soort baan dat gebruikt wordt door GPS satellieten. Galileo navigatie satellieten zitten in een MEO (medium earth orbit).”

Lees Bob’s artikel op
https://bobatkins.com/radio/galileo-1296.html

En wat die E6 mode inhoudt, heb ik even voor je opgezocht.

Natuurlijk zagen we de bui al hangen toen de Galileo communicatie gelocaliseerd werd in onze amateurband. Je ziet hetzelfde met die (auto)deuropeners op 433.920MHz: een ISM-band (Industrial, Science, Medical) waarop je storing dient te accepteren. Natuurlijk. Ga een parkeerterrein vol automobilisten maar uitleggen waarom ze hun deur niet meer open kunnen krijgen omdat jij ATV aan het doen ben in de 70cm band. Dan moet je toch echt ophouden met zenden, ook al heb je een primaire status op 70cm.

En nu gaat het net zo.

CEPT ECC heeft een nieuwssamenvatting voor de maand januari uitgegeven waarin melding gemaakt wordt van een SE40 vergaderin in Rome die van 14-16 januari gehouden werd, waarin de compatibiliteit tussen RNSS en de amateurdiensten in de 1240-1300 MHz band besproken werden.

De CEPT ECC SE40 werkgroep besprak daar het gezamenlijk gebruik van de 1240 – 1300MHz band door de Radio Navigation Satellite Service (RNSS) en de radio amateurs. De IARU presenteerde mogelijke scenario’s waarnaar gekeken moet worden in de studies. In de vergadering werd overeengekomen dat er meer werk nodig is wat ontwikkeld zal worden in het SE40 Forum.

De papieren, Amateur tegenover RNSS – Amateur scenario’s – initiële ideeën, Voorlopige Rapporten RNSS tegenover Radioamateur, voorlopige notulen, samen met andere documenten uit de SE40 vergadering van Rome zijn te downloaden via
https://www.cept.org/ecc/groups/ecc/wg-se/se-40/client/meeting-documents/?flid=27486

De CEPT ECC nieuws samenvatting van januari staat op
https://cept.org/ecc/news/ecc-monthly-news-summary-for-january-2020/

Wat er uit zal komen laat zich raden: De amateur activiteiten zijn niet te combineren met de Galileo service, dus moeten de Galileo satellieten amateurs verdwijnen. Want het is niet voor het eerst dat wij daarover berichten, en ook niet voor het eerst dat de amateurs het onderspit delven in het gezamenlijk gebruik van de band.