Studenten mogen amateurradio gebruiken

ovsvDe Oostenrijkse radio amateur vereniging ÖVSV meldt dat het Ministerie van Transport, Innovatie en Techniek een bijzondere toestemming heeft verleend aan Martin Rafenstein OE3RQA zodat studenten gebruik mochten maken van amateur radio.

Onder toezicht en begeleiding van ervaren radioamateurs konden leerlingen van het vierde jaar van het hoger technisch college voor elektronica en technische informatica van het Technologisch Museum van Techniek (TGM) in Wenen afgelopen vrijdag 17 januari hun eerste ervaring opdoen op het gebied van amateurradio.

Voor dit doel hadden de docenten een gastdocent van de Oostenrijkse Experimental Broadcasting Association, Martin Rafenstein (OE3RQA), uitgenodigd.

Naast zijn ervaring en expertise bracht hij ook veel amateurradio apparaten mee als illustratief materiaal.

Na een algemene inleiding op het onderwerp, werden aan de studenten vervolgens geselecteerde amateurradiocomponenten (radioapparatuur, antennes, kabels, meetapparatuur) getoond en gedemonstreerd . Met de eenvoudigste middelen werd vervolgens een kortegolf antenne (zelfgemaakt, een zogenaamde “Bazooka”) opgehangen in het laboratorium om de studenten een beter inzicht te geven in het experimentele karakter van onze hobby.

Het hoogtepunt van deze middag was echter ongetwijfeld dat door middel van een certificaat van vrijstelling dat verleend was door het ministerie van Verkeer, Innovatie en Technologie, met de call OE20TGM door leerlingen zelf met elke amateur-radio-operator verbindingen gemaakt mochten worden.

Onder toezicht van de geautoriseerde personen ontstonden uiterst leuke radiogesprekken met verschillende radioamateurs uit Wenen en Neder-Oostenrijk.

Sommige van de tegenstations waren zelf afgestudeerd aan de TGM en waren enthousiast over de verbinding met technisch geïnteresseerde jongeren die voor het eerst in contact kwamen met het medium amateurradio.

Het evenement eindigde met een demonstratie van spraak- en dataverbindingen tussen internet en amateurradio.

Hiermee kregen de studenten het beeld dat de klassieke, traditionele “analoge” radiowereld al lang samen is gegroeid met de digitale wereld waar ze meer bekend mee zijn.