Uiterlijk antennes voortaan bepalend voor rapportage aantallen in Antenneregister

hoop antennesOp 31 januari stonden er 18.789 antenne-installaties in Nederland, zo meldt het Antennebureau. Het Antennebureau houdt de groei van het aantal antenne-installaties voortaan op een andere manier bij.

Het aantal antennes op een mobiele site is voortaan bepalend, en niet meer de gebruikte technologie, zoals GSM, UMTS of LTE. Volgens de oude cijfers waren er op 31 december 2019 in totaal 47.028 antenne-installaties.

De aanleiding voor deze herziening is de verandering in de technologie op een typische macrosite. Die opgave volgt vanaf dit jaar het uiterlijk van een antenne-installatie: een set van meestal drie of zes antennepanelen met bijbehorende apparatuur en voorzieningen op een dak of in een zendmast.

Antenne-installaties op 31 december 2019:

Soort antenne-installatie  Aantal  
GSM 900 (2G) 9.439
GSM 1800 (2G) 4.988
UMTS (3G) 14.609
LTE (4G) 17.992
Totaal  47.028 

Aantal antenne-installaties en aanwezige technologie op 31 januari 2020

Technologie Aantal 
2G 3G 4G 13.616
4G 3.508
3G 505
2G 4G 485
3G 4G 326
2G 203
2G 3G 146
Totaal  18.780 

Register sinds 2010

Het Antenneregister is in 2010 gestart met deze rapportage. Bij het begin van de tellingen had elke technologie gewoonlijk zijn eigen antenne en eigen frequentieband: GSM in 900 MHz of 1800 MHz, UMTS in 2100 MHz. Vanaf 2010 kwam LTE daarbij in 2600 MHz, na de veiling van 2012 ook in 800 MHz.

Dat onderscheid is echter achterhaald, zowel technisch als juridisch. De vergunningen zijn technologieneutraal gemaakt, MNO’s hebben steeds meer frequenties in gebruik genomen voor 4G. De huidige Single RAN/Multi RAT apparatuur is er ook op gemaakt om 2G, 3G en 4G aan te bieden met dezelfde apparatuur.

Door deze ontwikkeling werd een antenne-installatie met daarin 2G, 3G en 4G onterecht als drie aparte antenne-installaties geteld, terwijl ze in de praktijk in één antenne-installatie geïntegreerd zijn, meldt het Antennebureau. De maandelijkse rapportage laat zien hoeveel antenne-installaties er in Nederland staan en welke combinaties van technologieën (2G, 3G en/of 4G) in antenne-installaties voorkomen.

Realistische opgave van aantal sites

Het Antennebureau kreeg in toenemende mate de vraag hoe de antennetotalen zich verhouden tot andere cijfers die in berichtgeving voorbij komen. De mobiele operators en hun vereniging Monet noemen vaak het totale aantal (macro-)sites in hun statistieken voor Nederland. De rapporten van het Antennebureau sluiten hierbij aan.

Het Antenneregister blijft op dezelfde manier beschikbaar als nu. Op de kaart van Nederland is het mogelijk om per site te zien welke antennes er zijn, met hoogte, kompasrichting, gebruikte vergunningen en technologie: 2G (GSM), 3G (UMTS) en/of 4G (LTE).

Ook het databestand waarop de antennetotalen gebaseerd is blijft online beschikbaar met dezelfde data als voorheen, met daarbij een extra kolom met daarin een uniek nummer dat de operators meegeven aan een antenne-installatie.

Op het moment dat 5G wordt geïntroduceerd, blijft de optelsom ongeveer gelijk. De drie mobiele operators zijn al geruime tijd bezig om hun netwerk voor te bereiden op 5G en gaan dezelfde antennes gebruiken waar nu 2G, 3G en 4G op zit.

Lichte daling in januari

Als de nieuwe cijfers worden teruggerekend naar de oude methode, dan vallen enkele dingen op. Ten eerste is het totaal in januari licht gedaald ten opzichte van december. Verder blijkt dan dat vrijwel alle antennes multi-RAT zijn, met een combinatie van 2G, 3G en 4G. Er zijn minder dan 900 antennes zonder 4G-technologie. In de nieuwe cijfers wordt geen onderscheid meer gemaakt naar frequentieband.

 Technologie  December 2019 Januari 2020 
GSM 900 en GSM 1800 (2G) 14.427 14.450
UMTS (3G) 14.609 14.593
LTE (4G) 17.992 17.935
Totaal  47.028  46.978