AT haalt achterstand in

ATDegenen die aan de rechterkant de callmutaties in de gaten houden zullen het al wel gezien hebben: zowel vorige week als deze week een groot aantal nieuw gemelde amateurs. De waarheid ligt echter iets genuanceerder.

Via een van de 3 C’s (Chantage, Corruptie en Connecties) bereikte mij de informatie dat er een discrepantie was tussen de database die het AT op haar website ter beschikking stelt voor amateurs om te zien of een call al dan niet in gebruik is, en de database die ze zelf gebruiken voor hun administratie. Verschillende amateurs hadden bij het AT al geklaagd dat zij hun gewijzigde call (vooral na het opduiken van het PA0-virus; een ernstig virus waarbij de houder van een call een hogere status denkt te ontlenen aan het aanvragen van een PA0-prefix) niet zagen verschijnen in de online database. Het AT is deze discrepantie nu aan het rechttrekken en dat verklaart de plotselinge aanwas van nieuwe (maar ook het verdwijnen van veel oude) roepnamen.

Er zijn dus niet ineens heel veel meer amateurs bijgekomen, het is een correctie op de database die niet meer in sync was met de operationele database van het AT.