Franse radiovereniging REF meldt toename aantal amateurs

REFDe Franse National Amateur Radio Society, REF, heeft onlangs gerapporteerd over licentiecijfers van de afgelopen vijf jaar.

 

Het aantal vergunningen in Frankrijk bedroeg eind 2020 13.956 vergeleken met 13.482 eind 2016. Dit is een lichte stijging van 3,5 procent over de periode van vier jaar. In dezelfde periode legden 1.200 kandidaten hun meerkeuze-examen met 40 vragen af en 748 waren succesvol, een slagingspercentage van iets meer dan 62 procent.

In januari 2019 werd de vergoeding voor het aanvragen of verlengen van de licentie afgeschaft en dit heeft er waarschijnlijk toe geleid dat meer amateurs hun roepnaam behouden.

Ter vergelijking: eind 2016 waren er in Nederland 12.566 uitgegeven licenties, tegen 13.219 eind 2020. Dat is een toename van 5,2% in dezelfde periode. Wat opvalt is dat Frankrijk 67 miljoen inwoners heeft, bijna 4x zoveel als Nederland, maar ongeveer hetzelfde aantal amateurs. Dan doen we het nog niet zo slecht.