Ofcom legt amateurs EMF eisen op

ofcom logoIk volg al een tijdje de zich ontwikkelende regelgeving in Engeland, opgelegd door hun AT, Ofcom. Ofcom wil de licenties zodanig aanpassen dat daarin een clausule komt waarin een amateur zich aan de internationale EMF richtlijnen moet houden. En dat heeft grote gevolgen.

Het begon een tijdje terug toen Ofcom aankondigde een EMF (Electro Magnetic Field) clausule toe te gaan voegen aan de machtigingsvoorwaarden. Daarbij zouden amateurs moeten berekenen wat de veldsterkte van hun antenne in de publieke ruimte is, en er zorg voor moeten dragen dat een bepaald maximum niet overschreden wordt – indien zij meer vermogen mogen (niet kunnen!) maken dan 10W EIRP of 6.2W ERP. Dit volgens de richtlijnen van de International Commission for Non-Ionising Radiation Protection. In België speelde in 2011 een soortgelijke zaak, maar daar hoor ik eigenlijk niets meer over. Maar nu gaan ze in Engeland dit soort dingen opleggen aan amateurs; 18 mei zou dit effectief moeten worden, waarna een gedoogperiode van een half jaar volgt om je apparatuur (zal voornamelijk antennes zijn) zo aan te passen dat je aan de stralingslimieten voldoet. Of je dat doet, kan je uitrekenen met een EMF calculator, een spreadsheet waarin je vermogen en frequentie in kunt geven en het resultaat is dan een “Separation Distance”, ofwel een afstand tot de antenne waarbinnen geen publiek mag komen. Ik heb er eens mee gespeeld, en wat ik zie is dat de separation distance oploopt van 3 meter bij 450MHz tot 4,77m bij 10MHz. Lager gaat de tool niet. Bijna 5 meter! Ik woon in een hoekhuis, en heb een Inverted-V gespannen vanaf een mast op mijn dakterras naar de uithoeken van de tuin. Op één plek van de dipool komt deze binnen een meter van het trottoir dat achter mijn heg ligt. Dat zou betekenen dat ik volgens deze regels mijn antenne niet meer mag gebruiken, maar een andere oplossing moet verzinnen.

Ik vind deze regelgeving om meerdere redenen onzinnig. En ik vraag me af of ze dat ook toepassen op commerciële antenne installaties: dan denk ik dat er daar ook nog wel een paar van zijn die er niet aan voldoen… (denk aan opstellingen op daken van appartementen). Mijn belangrijkste bezwaar is dat deze regels opgesteld zijn voor een continu uitgestraald vermogen. Dus een FM-zender die permanent full-carrier zendt. Maar de meeste van ons werken in SSB, waarbij het gemiddelde vermogen tijdens het zenden maar 2% is van het piekvermogen. Daarom blijft een PL519 eindtrap ook heel. Die zou exploderen met 100% dutycycle. En daarnaast zend je ook nog eens de helft van de tijd niet. In morse schijnt het gemiddelde vermogen op 48% te liggen, en ook dan ben je de helft (of meer) van de tijd niet in de lucht.

Desondanks zet Ofcom deze toevoeging aan de licenties van amateurs toch door. Ik ben benieuwd wat dit gaat betekenen, want voor veel amateurs zal dit serieuze antenneperikelen opleveren. Het is een uitvoering van regelgeving die voor dit doel helemaal niet bedoeld is; een ziekte waar veel overheden aan lijden (Zie de ophef over de boete aan de Signi Zoekhonden). Hopelijk gaat het AT dat soort dingen niet hier in Nederland doorvoeren. Ik blijf het op de voet volgen.