Duitsers willen online examen

csm_BnetzA-Schild-1075x650_b217ee95d6De Duitse Amateur Radio Round Table (RTA) heeft de communicatieregulator BNetzA gevraagd om online examens in te voeren. Hoewel het VK en de VS al bijna een jaar online examens hebben, zijn deze nog niet overal elders beschikbaar

Een vertaling van het DARC-bericht luidt:

“Door de aanhoudende coronapandemie, die waarschijnlijk langer zal duren, is er ‘dringend behoefte aan online examens’. Steeds meer leden die al geruime tijd geleerd hebben maar nog steeds geen examen af hebben kunnen leggen,  nemen contact op. ”Met deze woorden wendt de amateurradio-ronde tafel zich met een actuele brief tot het Federale Netwerkagentschap.”

De Amerikaanse amateurradiovereniging ARRL en andere verenigingen bieden al geruime tijd de mogelijkheid om een ​​online examen af ​​te leggen. Op dit moment is er zelfs een trend dat er veel Duitse radioamateurs zijn die het Amerikaanse examen nu online in Duitsland afleggen.

“Op dit moment zijn er ook veel universiteiten die examens online houden. Waarom zou het niet toegestaan ​​zijn voor amateurradio-examens”, vervolgt de RTA in haar huidige document. “We moeten de kans niet voorbij laten gaan en zo snel mogelijk de mogelijkheid bieden van een online amateurradio examen in Duitsland”, zegt de RTA tot besluit.