Amerikaanse amateurs behouden waarschijnlijk 3,5GHz

ARRLDe Amerikaanse amateurvereniging ARRL meldt dat in afwachting van toekomstige FCC-acties, het secundaire gebruik van amateurradio in het 3,3 – 3,45 GHz-bandsegment voor onbepaalde tijd kan doorgaan.

 

De FCC sloot als onderdeel van een uitgebreid Rapport voor commerciële licentieverlening van 3,45 – 3,55 GHz, aangenomen op 17 maart, een akkoord met de ARRL over voortgezette toegang door radio amateurs tot 3,3 – 3,45 GHz totdat in een latere procedure een definitieve beslissing wordt genomen over het 3.1 -3,45 GHz-spectrum. De FCC-actie betekent een gedeeltelijk – en tijdelijk – uitstel van het voorstel van de FCC van december 2019 om amateurradio uit de hele band te verwijderen, en het stelt een extra 50 MHz meer beschikbaar dan een FCC-voorstel van afgelopen herfst voor tijdelijk amateur gebruik van 3,3 – 3,4 GHz.

Het secundaire gebruik door amateurs van de 3,45 – 3,50 GHz-band moet 90 dagen na de openbare kennisgeving dat de spectrumveiling is gesloten en de licentieverlening is begonnen, worden stopgezet. Dat zal naar verwachting begin 2022 gebeuren. De FCC kondigde op 17 maart de opening aan van de veiling van 3,45 – 3,55 GHz aan commerciële 5G-belangstellenden.

De FCC verklaarde: “Hoewel we ons voorstel om de band te splitsen goedkeuren, passen we ons voorstel aan en stellen we 3450 MHz in als de frequentie waar de band wordt gesplitst.” Het was het eens “met de beoordeling van de ARRL dat de guardband technisch niet noodzakelijk is. We erkennen ook dat de kenmerken van amateurapparatuur de 50 MHz op 3400-3450 MHz bijzonder waardevol maakt voor amateurs, omdat het betekent dat bestaande apparatuur voorlopig in deze band kan blijven werken.”

Hierdoor kunnen “amateuroperaties worden voortgezet in het onderste deel van de band, terwijl de [gebruikers van de FCC en de federale overheid] blijven analyseren of dat spectrum opnieuw kan worden toegewezen voor flexibel gebruik”, aldus de FCC. De FCC had voorgesteld de band te splitsen op 3,4 GHz, waarbij amateurgebruik in een spectrum van 100 MHz toegestaan wordt “terwijl ook een buffer werd geboden om flexibel gebruik aan de onderkant van de 3,45 GHz-band te beschermen.”

Lees het hele ARRL artikel op:
http://www.arrl.org/news/view/amateur-radio-gets-a-partial-reprieve-on-3-5-ghz