AT verhoogt ATOF met 85%

AT-logoMet dank aan alle PI2NOS piraten: alle ATOF houders krijgen een opslag van €79 per jaar die bestempeld wordt als “vergoeding voor toezicht”. Ofwel: de kosten voor opsporingsonderzoek en handhaving t.b.v. PI2NOS worden doorberekend voor alle eigenaren van bakens, APRS relays en repeaters.

De VERON is boos en heeft een brief gestuurd aan de staatssecretaris van EZ. De VERON voert daarin aan:

“De problematiek is aan de orde bij een beperkt aantal vergunningen. Bij de meerderheid van de vergunning speelt genoemde problematiek niet of kan niet aan de orde zijn. Uit de door het AT aan ons verstrekte storingsoverzichten in de periode 2014-2020 blijkt genoemde problematiek alleen wordt genoemd bij de bovenregionale repeater experimenten waarbij met naam het experiment PI2NOS wordt genoemd. Door het AT zijn 162 vergunningen uitgegeven (stand 1-12-2020 ). Daarvan zijn er slechts 3 voor bovenregionale repeater experimenten. Dit is slechts 1.9% van het totaal. Hierbij ook opgemerkt dat er 104 vergunningen zijn voor experimenten waar de hele problematiek van illegale gebruikers niet kan spelen. Dit betreft bakenzenders ofdigitale datalinken. Het is daarom niet juist deze extra kosten om te slaan naar de gehele groep vergunninghouders.”

“De kostenverhoging door het extra tarief werkt demotiverend voor nieuwe experimenten. De regeling vergunningen voor onbemande radiozender experimenten is juist een mogelijkheid om innovatieve ontwikkeling te stimuleren. lk noem bijvoorbeeld het “next generation synchronised
beacon project”. In het laatste amateuroverleg heeft het AT nog eens onderstreept dat het algemene beleid is om innovatieve radio experimenten te stimuleren. Het kan niet de bedoeling van de overheid zijn om technologische innovatie tegen te werken.”

“Alle partijen, zoals het AT, hebben destijds met kennis van zaken ingestemd met het experiment bovenregionale repeaters. Partijen hebben afgesproken het experiment bovenregionale repeaters te zijner tijd te evalueren. In een evaluatie zouden we vaststellen of en welke (technische) aanpassingen nodig zijn bij voortzetting van dit experiment. Begin 2020 heeft het eerste evaluatie gesprek tussen AT en de amateur verenigingen plaatsgevonden. Er is daarna een vervolg afgesproken om te kijken welke voorzieningen beheerders zouden kunnen treffen ter voorkoming van illegaal gebruik. Dit vervolg zou door het AT worden gepland en heeft nog niet plaatsgevonden. Het is niet juist en naar onze mening ook niet fatsoenlijk om gaandeweg het evaluatietraject dan ineens een extra tarief in te stellen. We zijn van mening dat deze evaluatie eerst moet zijn afgerond.”

Ik denk dat het tijd is om te constateren dat het hele experiment “bovenregionale repeaters” technisch geslaagd, maar maatschappelijk mislukt is. De paar keer dat ik naar NOS geluisterd heb werd die repeater bevolkt door geiten voorzien van een microfoon en VOX (daar leek het tenminste op) of werd een live rapportage vanuit een inrichting voor mentaal beperkten zonder censuur uitgezonden. Je hoeft maar 3 vergunningen in te trekken als ik het zo lees, en Nederland is van een hoop negatieve reclame voor het zendamateurisme af en 159 machtiginghouders hoeven niet ineens €79 per jaar extra af te tikken voor dit mislukte experiment. Ik zeg: doen. Win-win situatie.

Disclaimer: deze laatste alinea vertegenwoordigt de mening van PA3CNO, niet die van de VERON of de vereniging PI4RAZ. Er schijnen amateurs te zijn die niet weten hoe ze mij moeten bereiken om het met me oneens te zijn: dat kan via pa3cnopi4raz.nl. Ik communiceer op basis van inhoudelijke argumenten, niet van scheldkannonades. Die worden onbeantwoord verwijderd.