HF Band Plan review

Digitale troepIn de afgelopen 18 maanden is een voorstel gedaan voor een reorganisatie van de IARU HF Digital Mode door vertegenwoordigers van alle drie de IARU-regio’s

IARU-R1 meldt:

De doelstellingen waren om het gebruik van de datamodi in het HF-spectrum van de amateurradio te herzien en wijzigingen voor te stellen die:

• Conflicten tussen verschillende modi te verminderen; en
• Faciliteren van de uitbreiding van nieuwe technologieën.

Bij het uitvoeren van de beoordeling werd gerealiseerd dat het nodig was om de manier waarop de IARU haar bandplannen maakt, te actualiseren. Dienovereenkomstig is de toolkit voor bandplanningsdefinitie van de IARU opnieuw gedefinieerd en zijn er aanvullende kenmerken voor de definitie van datamodi toegevoegd om activiteiten te scheiden die fundamenteel onverenigbaar zijn binnen de familie van data modi.

Met het bandplanningsproces bijgewerkt, paste het voorstel vervolgens de bandplannen van alle drie de IARU-regio’s aan, waarbij de nadruk lag op de data subbanden en rekening houdend met:

• Populariteit en capaciteitseisen; en
• Bestaande bandgebruikers en beoordelingen van compatibiliteit tussen modi.

Het team maakte natuurlijk ook van de gelegenheid gebruik om de bandplannen van alle drie de IARU-regio’s zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Het voorstel wordt nu besproken in de relevante commissies

Bron IARU Regio 1 https://iaru-r1.org/

De voorgestelde wijzigingen omvatten een aanzienlijke uitbreiding van de datasegmenten. Elke band wordt gedetailleerd beschreven in de slides in het document “Attachment to Doc.031 International Amateur Radio Union – HF band plan revision 2021 – Proposal.pdf”
De PDF bevindt zich onderaan de pagina Invoerdocumenten op de conferentiesite op https://www.iarur3conf2021.org/documents/

En zo is er straks alleen nog maar gepiep en gekraak te horen op onze banden en is amateurradio verworden tot een slechte internetverbinding via de lucht tussen twee computers.