100 jaar BBC special call

BBCLeden van de BBC-radioclub, The London BBC Radio Group, hebben voor het hele volgende jaar een speciale roepnaam gekregen om het honderdjarig bestaan van de BBC in 2022 te vieren.

Ofcom geeft GB100BBC toestemming om gedurende het hele jaar in de lucht te zijn, te beginnen om middernacht op nieuwjaarsdag, vanaf het hoofdkantoor in Broadcasting House, Londen.

Operationele slots worden vervolgens toegewezen voor gebruik door individuele leden en lokale groepen operators, vanuit hun eigen QTH- of BBC-locatie in het VK.

Zie ook de QRZ-pagina voor meer informatie.