Rusland en Wit-Rusland geschorst uit CEPT

CEPTOp 17 maart kondigde de Europese Conferentie voor Post en Telecommunicatie (CEPT) de schorsing voor onbepaalde tijd aan van Rusland en Wit-Rusland na de invasie van Oekraïne.

De CEPT-aankondiging meldt:

Resultaat van de schriftelijke procedure met betrekking tot de CEPT-vergadering betreffende de opschorting van het CEPT-lidmaatschap van de Russische Federatie en Wit-Rusland.

Op verzoek van een aantal CEPT-leden voerde het CEPT-voorzitterschap een schriftelijke procedure uit, in overeenstemming met de CEPT-regeling, over het voorstel om het lidmaatschap van de Russische Federatie en Wit-Rusland in de CEPT voor onbepaalde tijd en met onmiddellijke ingang te schorsen.

Er werden 34 reacties ontvangen op de CEPT-vergaderingsbrief ter ondersteuning van het voorstel en één onthouding.

Op basis van het bovenstaande heeft de CEPT-vergadering daarom besloten:

1. het lidmaatschap van de Russische Federatie en Wit-Rusland in de CEPT voor onbepaalde tijd op te schorten.
2. dat de schorsing van genoemde CEPT-leden ingaat op 18 maart 2022 om 00:00 (CET).
3. dat elke toekomstige herdeelname aan de CEPT regeling de gebruikelijke regels zal volgen die zijn vastgelegd in de CEPT-overeenkomst, met name de noodzaak van een tweederde meerderheid van de leden van de CEPT om een ​​dergelijk besluit goed te keuren.

Bovendien heeft het CEPT-voorzitterschap het Bureau verzocht alle nodige maatregelen te nemen om de bovengenoemde besluiten uit te voeren.

Dat betekent voor ons amateurs dat je niet meer op basis van je CEPT machtiging (N of F) in deze landen mag werken, maar een aparte toestemming moet aanvragen bij de Telecom operator in een van beide landen. Als je daar al zou willen zijn uiteraard.