Brazilië pakt zonnepaneelstoringen aan

ZonnestoringInstallaties van zonnepanelen kunnen aanzienlijke HF-storingen veroorzaken. In Brazilië heeft het National Institute of Metrology, Standardization and Industrial Quality (INMETRO) nieuwe regelgeving ingevoerd om dit groeiende probleem aan te pakken.

Een vertaling van een bericht van de Braziliaanse amateurvereniging LABRE zegt:

Op 21 maart 2022 publiceerde INMETRO (Nationaal Instituut voor Metrologie en Kwaliteit) de verordening INMETRO nr. 140/2022, waarin de technische voorschriften en nalevingsbeoordelingsvereisten zijn vastgesteld voor apparatuur voor het opwekken, conditioneren en opslaan van elektriciteit in fotovoltaïsche systemen (zonnepanelen).

Deze verordening trad in werking op 2 mei 2022, waarbij de regelgeving voor de productie, import en marketing van bepaalde producten gefaseerd wordt ingevoerd over 12-36 maanden.

In fotovoltaïsche systemen vereist de omzetting van de gelijkspanning verkregen van zonnepanelen naar een energievorm welke wordt gebruikt in wisselstroom netwerken over het algemeen oscillerende schakelingen, die van nature potentiële radio-storingsbronnen zijn door de opzet van de schakeling die bij deze omzetting betrokken is.

LABRE is via de groep Spectrumbeheer en Defensie (GDE) sinds het begin van dit lange technische en regelgevende proces actief geweest om het bewustzijn te vergroten en deze eis bij de federale overheid neer te leggen. LABRE nam deel aan openbare raadplegingen en aan een groot technisch INMETRO-comité dat werd opgericht om te luisteren naar verschillende sectoren van de samenleving, de industrie, de handel, laboratoria en de overheid om suggesties voor te bereiden voor de herziening van de technische regulering van fotovoltaïsche systemen. Later werden binnen deze commissie themagroepen gevormd, waaronder het EMC, om hun specifieke onderwerpen te bespreken. LABRE had ook de steun van de EMC-coördinator van IARU en ARRL via thema bijeenkomsten.

Tijdens discussies in de technische commissie verdedigde LABRE de volledige toepassing van elektromagnetische compatibiliteitsregels voor alle fotovoltaïsche producten en systemen die interferentie kunnen veroorzaken. INMETRO besloot om EMC voor het eerst op te nemen in een gespecialiseerde regulering van fotovoltaïsche energie, maar de producten af ​​te bakenen om aan deze en de andere vereisten te voldoen in een meer gedetailleerd en fractioneel reguleringsmodel. Tegelijkertijd benadrukte INMETRO dat producten die niet onder het toepassingsgebied vallen of producten die fotovoltaïsche systemen gaan integreren, in toekomstige regelgevingsprocessen kunnen worden aangepakt.

Samengevat, dankzij het werk van de EMC Thematic Group, waaraan LABRE actief heeft deelgenomen, begreep INMETRO het belang van dit onderwerp en werden elektromagnetische compatibiliteitsvereisten opgenomen in de regelgeving, die tot dan toe niet bestond in de versie van 2011, wat als een enorme stap voorwaarts kan worden beschouwd in de bescherming van radiocommunicatie in Brazilië tegen interferentie gegenereerd door fotovoltaïsche systemen.