Belgische AT overweegt nieuwe band

BIPT logoDe Belgische amateurvereniging UBA zegt dat de Belgische tegenhanger van het AT, BIPT, de mogelijkheid van een amateurradioband op 40 MHz onderzoekt.

 

De UBA meldt hierover:

“Verschillende radioamateurs melden dat er uitzendingen worden waargenomen op 40.680 MHz van Belgische amateurs die FT8 gebruiken.

Het BIPT stelt dat uitzendingen op 40 MHz momenteel niet zijn toegestaan in België. Voor alle duidelijkheid: de vergunningvrijstellingen die in dit frequentiebereik zijn verleend voor kleine modellen en niet-specifieke korteafstandsapparatuur mogen niet worden misbruikt door radioamateurs.

Het BIPT onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een klein frequentiesegment vrij te geven voor radioamateurs rond de 40 MHz.

Ongeautoriseerde activiteiten van radioamateurs op 40 MHz zullen dit onderzoek waarschijnlijk negatief beïnvloeden.

In 5 landen zijn er delen van het 40MHz spectrum al enige tijd toegewezen aan zendamateurs.