23cm – RNSS update

Ja ja, ik weet het. Dit is ook een satelliet.Terwijl de WRC-23 nadert, werken onderzoeken met betrekking tot AI9.1b (23cm en RNSS) naar conclusies toe. De IARU is er echter niet gerust op dat alle operationele aspecten van het gebruik van amateurdiensten van de 1240-1300 MHz-band naar behoren worden overwogen.

Na nauw betrokken te zijn geweest bij de hieronder beschreven regelgevende werkzaamheden, is de IARU van mening dat voor veel nationale autoriteiten het 23cm-band WRC23-agendapunt 9.1b-onderwerp een zeer lage prioriteit heeft. Velen nemen een “algemeen” standpunt in en verklaren hun steun voor studies zonder rekening te houden met de details van het werk of hoe het verder gaat. Daarom verzoekt de IARU de aangesloten verenigingen deze kwestie dringend op de agenda te zetten bij hun nationale autoriteiten om de hieronder uiteengezette standpunten te bespreken.

De IARU is van mening dat het potentieel voor wijdverbreide of aanhoudende interferentie met de radionavigatiesatellietdienst (RNSS) door amateurzenders wordt overschat. De IARU en de amateurgemeenschap erkennen echter de regelgevende situatie en zijn bereid om alle technische of operationele maatregelen die noodzakelijk worden geacht voor de amateurdiensten te nemen, zolang deze proportioneel, redelijk en op bewijs gebaseerd zijn.

De IARU is van mening dat er een zorgvuldig compromis moet worden gevonden in de uitkomst van het werk en de uitvoering van WRC-23 agendapunt 9.1b, dat terdege rekening houdt met de lage kans op interferentie, terwijl zowel de amateurdiensten als de RNSS dienst de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen in deze band.

De IARU benadrukt de mogelijkheid die de hogere amateur frequentie-banden bieden voor de ontwikkeling van technische vaardigheden voor het onderzoeken en ervaren van radiopropagatie effecten. De 1240 – 1300 MHz-band is belangrijk voor de amateurradiodienst, omdat dit de laagste toewijzing is voor radioamateurs waarop typische microgolfpropagatie kan worden ervaren. Toegang tot deze frequenties wordt vergemakkelijkt door in de handel verkrijgbare apparatuur en biedt een opstap zelfbouwmotivatie om betrokken te raken bij meer gespecialiseerd werken op de hogere microgolf- en millimetergolf banden dat de zelfontplooiing biedt die de kern vormt van amateurradio.

Lees de IARU Perspective on the AI9.1b Progress—September 2022 hier:
https://www.iaru.org/wp-content/uploads/2022/09/Sept22-23cm-RNSS-Update-.pdf