Verslag klein amateur overleg 105

RDIHet verslag van het Klein Amateur Overleg van 26 oktober j.l. is beschikbaar. Je kunt het HIER downloaden van onze site.

 

Een van de onderwerpen is de aanpassing  van het Frequentiebesluit. Frequentiegebruikers moeten zich aan de blootstellingsregels van de ICNIRP gaan houden. Dat zou in kunnen houden dat ook wij als amateurs veldsterkteberekeningen moeten gaan maken om aan te tonen dat we geen wandelaars frituren als we onze zenders aansteken. Men mikt op een ingangsdatum van 1 juli 2023 maar er wordt nu al rekening mee gehouden dat dit wellicht niet haalbaar is.