Zonnecyclus 25 overtreft alle verwachtingen

Yep, flareDe huidige zonnecyclus 25 overtreft ruimschoots de voorspellingen van het internationale panel dat hiervoor in 2019 is bijeengeroepen.

 

De waargenomen zonnecyclus wordt weergegeven door het aantal zonnevlekken in het bovenste diagram en de F10.7cm radioflux in het onderste diagram.

De gemiddelde voorspelling wordt weergegeven door de rode lijn in beide grafieken. Het volledige bereik van de voorspelling van 2019 wordt aangegeven als het grijs gearceerde gebied. Het houdt rekening met verwachte onzekerheden in de starttijd en amplitude van de cyclus.

In beide grafieken vertegenwoordigt de zwarte lijn de maandelijkse gemiddelde gegevens en vertegenwoordigt de paarse lijn een 13-maandelijkse gewogen afgevlakte versie van de maandelijkse gemiddelde gegevens. De zonnecyclus is belangrijk bij het bepalen van de levensduur van satellieten in een lage baan om de aarde, omdat de weerstand die de satelliet ondervindt van b.v. de zonnewind, correleert met de zonnecyclus. Bovendien geeft de voorspelling een globaal beeld van de frequentie van allerlei soorten ruimteweerstormen, van radio-uitval tot geomagnetische stormen tot stralingsstormen, en wordt daarom door velen gebruikt om de verwachte impact van ruimteweer in de komende jaren in te schatten. Ook door radioamateurs.

 

Geef een reactie