ARRL legt verklaring af over de netwerkproblemen

ARRLToen het telefoonsysteem weer in gebruik werden genomen op het hoofdkantoor van de ARRL in Connecticut, bleef de communicatie vanuit de organisatie schaars en zorgvuldig geformuleerd over de kennelijke cyberaanval die de netwerken, servers en andere systemen, waaronder Logbook of the World, onklaar maakte.

De organisatie verbrak een openbare stilte van nog geen week en zei op haar website dat het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en externe deskundigen al vroeg waren ingeschakeld om te helpen bij het onderzoek. De organisatie zei dat managers een incidentresponsteam hebben gevormd.

Het bericht van de organisatie, dat op 4 juni op haar website werd geplaatst, bood geen inzicht in de vraag of de bron van de netwerkuitschakeling afkomstig was van een interne of externe aanval, maar zei dat de FBI hen vertelde dat zij het incident ‘uniek’ vonden. De organisatie gaf geen verdere uitleg. De ARRL heeft gezegd dat er geen gevoelige gegevens, zoals creditcardnummers, openbaar waren gemaakt en dat alle details over leden al openbaar toegankelijk waren op andere sites.

In het bericht van de ARRL stond dat het personeel applicaties en interfaces aan het testen was met het oog op het herstellen van de goede werking ervan, maar ging daar niet verder op in.

Het ARRL Contest Portal zou op beperkte basis beschikbaar zijn, aangezien de data voor de International Digital Contest en de VHF Contest van juni naderden.

Lidmaatschapsverlengingen werden ook online en telefonisch geaccepteerd.

Op het moment van dit schrijven is het LotW echter nog steeds down.