Ontwikkelingen in de 23cm band

GalileoBepaalde overheden en regionale telecommunicatieorganisaties overwegen hoe ze de uitkomsten van de Wereldradioconferentie WRC-23 en de ITU-R Radio Assembly, die ITU-R-aanbeveling M.2164 heeft goedgekeurd en gepubliceerd, kunnen implementeren.

band overlap

Dit biedt richtlijnen voor technische en operationele maatregelen die moeten worden toegepast op amateur- en amateursatellietdiensten om de radionavigatiesatellietdienst (RNSS) in de 23 cm-band (1 240 – 1 300 MHz) te beschermen.

De maatregelen die in de aanbeveling worden beschreven, zouden, als ze volledig zouden worden toegepast op de gehele 1 240- -1 300 MHz-band, bepaalde amateuractiviteiten en vooral de ontwikkeling van breedbandtoepassingen ernstig beperken. Tegenwoordig vinden er interessante ontwikkelingen en experimenten plaats op het gebied van datatransmissie, digitale beeldtransmissie en datanetwerken (bijvoorbeeld HamNet). De band leent zich hier uitstekend voor en onnodige beperkingen in bepaalde delen van de band zouden deze ontwikkelingen zeker belemmeren.

Regelgevende organisaties beginnen nationaal overleg te plegen over deze kwestie en het is van cruciaal belang dat de effecten van elke nationale of regionale implementatie van de M.2164-maatregelen uitsluitend gericht blijven op het deel van de band dat relevant is voor het RNSS-systeem in kwestie.

Er wordt bij nationale verenigingen aangedrongen om deel te nemen aan deze nationale discussies en om het begrip van de kwestie te helpen begrijpen. De IARU Region 1 Spectrum and Regulatory Liaison Committee (SRLC) heeft een artikel gepubliceerd: “Developing the amateur services in the 23cm band When Considering ITU-R Recommendation M. 2164″ die geraadpleegd kan worden.

Uiteraard is dit een gevalletje put dempen als het kalf verzopen is. Al in 2012 waren er signalen dat het claimen van de amateurband door het Galileo project in de toekomst conflicten op zou gaan leveren. In 2014 schreef ik daar nog een stukje over. Nu Galileo eenmaal draait blijft alleen nog damage control. En verlies van deze band voor amateurs.

 

Geef een reactie