Raadpleging BIPT – antwoord van de UBA

BIPT

BIPTOp 18 december 2018 heeft het BIPT de hierboven vermelde raadpleging gepubliceerd. Dezelfde dag is een artikel geplaatst op de website van de Belgische amateurvereniging UBA en zijn de UBA kaderleden geïnformeerd. In de periode 18-12 tot en met 05-01 zijn ruim 200 reacties ontvangen (= ± 7% van de UBA leden). Nagenoeg alle reacties betreffen de frequentietabel.

 

HAREC vergunning

Het enige punt waarover ongerustheid bestaat is de beperking van het zendvermogen tot 20 W in het frequentiebereik 1260-1300 MHz. Dit zou modes als EME, tropo en rainscatter bemoeilijken of zelfs nagenoeg onmogelijk maken.
Uit informatie ingewonnen bij het BIPT Ihet Belgische AT) blijkt dat de aanleiding voor deze beperking enkele storingen van (militaire) 1300 MHz radar is door (D-)ATV uitzendingen.
Storingen door smalbandige uitzendingen (CW, SSB, FM) waren er niet en kunnen ook uitgesloten worden.
Op basis hiervan kan aan het BIPT voorgesteld worden om de beperking van het zendvermogen tot 20 W enkel toe te passen voor (D-)ATV uitzendingen (of breedbandige uitzendingen in het algemeen).
Verder zijn er nog enkele kleine fouten, ontstaan bij het overnemen van de oude frequentietabel, die men wenst te verbeteren.

CEPT Novice vergunning
Hier zijn 2 voorstellen gedaan:

 1. De houders van een CEPT NOVICE vergunning ook toegang geven tot het frequentiebereik 1850-2000 kHz. In het huidige frequentieplan hebben de ON2’s immer ook toegang tot dit frequentiebereik.
 2. De houders van een CEPT NOVICE vergunning beperkte toegang te geven tot enkele SHF banden:
  1. 2300-2450 MHz met 1 W
  2. 5650-5850 MHz met 1 W
  3. 10000-10500 MHz met 1 W
In Duitsland en Luxemburg hebben de houders van een CEPT NOVICE vergunning ook toegang tot deze banden. Bovendien geeft dit de houders van een CEPT NOVICE vergunning de mogelijkheid om in overeenkomst met de ITU doelstelling "self-training" nieuwe technologieën te leren kennen en gebruiken (digitale technieken, zowel hardware als software, SDR frameworks, zoals GNURadio, en SDR tranceiver, zoals (HackRF, PlutoSDR, USRP).
De voorgestelde uitbreiding voor de CEPT Novice vergunning zorgt ook voor een voldoende groot verschil met de basisvergunning, zonder dat deze al te veel moet inleveren.

Basisvergunning
Het voorgestelde frequentieplan van het BIPT treft vooral de basisvergunning:

 • Beperking van het zendvermogen tot 10 W (nu 50 W)
 • Verlies van de 17 m band
 • Verlies van de 12 m band
 • Verlies van de 6 m band

De verbeterde toegang tot de CW en digimode segmenten op 20 m en 15 m worden door de ON3’s niet als een compensatie hiervoor ervaren.
Uit de talrijke reacties kunnen 13 voorstellen gecondenseerd worden:

In 24 % van de reacties wenst men het behoud van de huidige toestand (roze). Hierbij zijn echter ook de reactie gerekend waar men enkel laat weten dat men niet akkoord is met het voorstel van BIPT, zonder een tegenvoorstel te doen (1).
In 76% van de reacties wordt een (zeer beperkte) wijziging aanvaard. De voornaamste bezorgdheden zijn (blauw):
 • Behoud van 50W op alle toegewezen banden: 45% (indien met de vraag om behoud van 50 W op VHF/UHF er bij rekent: 49%)
 • Behoud van de 17 m band
 • Behoud van de 6 m band
Andere voorstel zijn in tegenspraak mer wat hierboven gevraagd wordt (geel), wettelijk niet uitvoerbaar (rood) of hebben weinig steun (grijs).
Wat betreft de 6 m band wil men vooral het lagere bereik (DX deel) behouden.
In haar antwoord aan BIPT heeft de UBA deze voornaamste bezorgdheden van de ON3's opgenomen.