MUF map

Het hier getoonde plaatje is een recent overzicht met hoge resolutie van Maximum Usable Frequencies (MUFs) voor radiosignalen over 3,000 kilometer (ongeveer 1 hop). Tevens laat de kaart de positie zien waar Aurora optreedt, waar de zon op dit moment opkomt en ondergaat en het gebied waar de zon 12 graden onder de horizon staat (wat ruwweg het gray-line gebied aangeeft waar HF propagatie over het algemeen vele malen beter is dan normaal).

 

realtime MUF

 

RODE contour lijnen verschijnen op de MUF map zodra rontgenstraling een niveau bereikt waarbij kortegolf uitval optreedt binnen paden die nog in het zonlicht liggen. Zodra dit gebeurt, geven de rode contour lijnen de hoogste frequentie aan (in MHz) die nog door de zonne uitbarsting van rontgenstralen geabsorbeerd kunnen worden.

De MUF voor een willekeurige afstand van 3,000 kilometer kan gevonden worden door het midden te nemen van dat pad en de MUF af te lezen op de kaart die bij dat punt op de desbetreffende contour lijn hoort. Alle getallen worden in MHz weergegeven.

Voor afstanden van 4,000 kilometer moet je de gevonden MUF vermenigvuldigen met 1.1. De MUF voor het gezochte 4,000 km pad wordt vastesteld door het midden van het 4000 km pad te nemen.

Wil je grotere afstanden berekenen, deel dan de gewenste afstand op in stukken van 3,000 of 4,000 km en selecteer de MUFs die overeenkomen met de twee middens die 1,500 of 2,000 km van elk eind van het pad liggen. Neem vervolgens de laagste van deze twee MUFs. 


De kaart toont de  radio aurora zones als groene banden vlak bij de noord- en zuidpool. Het gebied binnen de groene banden staat bekend als de aurora zone. Radio signalen die door deze aurora zones reizen ondervinden ernstige hinder in de vorm van fading, multipathing en absorptie.

 


Het gele zonne-symbool in de buurt van de evenaar geeft de plek aan waar de zon loodrecht boven je staat. 

 


De gebieden op aarde waar de zon precies opkomt of ondergaat is beter bekend als de Grayline en wordt weergegeven als de grijs-gekleurde lijn die het dichtst bij het zonne-symbool ligt. 

 


De tweede grijs-gekleurde lijn geeft de plaatsen op aarde aan waar de zon precies 12 graden onder de horizon is. Deze lijnen geven het einde van de schemering aan. Alles binnen deze tweede lijn is onderhevig aan nacht condities. 

 


Het gebied tussen de twee grijze lijnen (Iets lichter aangegeven dan de nacht sector) staat bekend als de grayline en heeft een speciale betekenis bij radio-amateurs. Signalen die binnen de grayline reizen, ondervinden vaak significante verbetering in de voortplanting als gevolg van het wegvallen van ionisatie in de D-laag door het ondergaan van de zon. Echter, omdat de hogere F-laag veel langer geioniseerd blijft, kunnen signalen met een hogere frequentie grotere afstanden afleggen met minder verzwakking als ze binnen de grayline blijven.