Award

AwardEnglish text following dutch text

Het Zoetermeer Award is aan te vragen door zowel zend- als luisteramateurs.

Qsl kaarten hoeven niet in het bezit van de aanvrager te zijn, een uittreksel van het log, gecontroleerd en ondertekend door 2 mede amateurs is voldoende.

De kosten van het award zijn €5 of $7

Aanvraag d.m.v GCR lijst aan:

Piet Hartman   PE1FLO
Zijlberg 2
2716NA Zoetermeer

Dit award is te behalen door verbindingen te maken met stations uit de gemeente Zoetermeer na 1 januari 2007.
Elk QSO met een station uit Zoetermeer telt voor 2 punten, PI4RAZ telt voor 5 punten.
Repeater, satelliet en echolink verbindingen zijn niet geldig,evenzo verbindingen met /M of /MM stations buiten Zoetermeer.

Benodigd zijn:

Voor stations binnen Nederland      :   15 punten
Voor Europese stations                        :   10 punten
Voor stations buiten Europa              :    7  punten

 

Het award is aan te vragen in single of mixed mode/band en VHF/UHF
De aanvrager dient alle opgegeven verbindingen vanuit hetzelfde QTH gemaakt te hebben,of binnen een straal van 10 km hiervan.


Both Ham’s and SWL’s can apply for the Zoetermeer Award. It is not necessary to have the QSL cards in your possession; a copy of your log, checked and signed by 2 fellow Ham’s is OK

The award costs €5 or $7

You can apply for the award by sending a GCR list to:

Piet Hartman   PE1FLO
Zijlberg 2
2716NA Zoetermeer
Netherlands

For the Zoetermeer Award you need QSO’s with stations from the municipality of Zoetermeer after January 1, 2007. Every Ham from Zoetermeer counts for 2 points; the Club station PI4RAZ counts for 5 points.
Repeater, satellite and echolink connections are not valid; also QSO’s with /M or /MM stations outside Zoetermeer are not valid.

For the award you need:

Stations within the Netherlands       :   15 points
European stations                                   :   10 points
Stations outside of Europe                  :     7 points

You can apply for the award in single/mixed mode or band and VHF/UHF
Applicant must have made all QSO’s from the same QTH or within a radius of 10km of the same QTH

Piet Hartman   PE1FLO
Award manager